Show simple item record

dc.contributor.authorGutauskas, Aurelijus
dc.contributor.authorKalesnykas, Raimundas
dc.contributor.authorPetrošius, Darius
dc.date.accessioned2015-01-13T09:44:13Z
dc.date.available2015-01-13T09:44:13Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3138/2939
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13034
dc.description.abstractThe article deals with Lithuanian experience and practice in the sphere of terrorism prevention and combating of terrorism. Scientific works and empirical research, analyzing the problems of terrorism prevention and combating terrorism, have not been practically carried out in Lithuania. Thus, this empirical research will be the beginning for further research, related to the terrorism prevention. The essential problem related to the practice and experience of Lithuania state, while carrying out the policy of prevention and combating the terrorism both inside the state and the rest of Europe, is being formed. The analyzed problem forms the purpose of the research, i.e. after evaluation of legal acts effective in the Republic of Lithuania and approved governmental programs, foreseeing the principles of the terrorism prevention and combating, to provide the effectiveness of the used legal, organizational, prevention and other types of combating the terrorism. In the first part of the article authors analyze the issue of conception of terrorism. The origins and etymology of the concept are not totally clear yet. The main reason is the fact that various illegal activities, named as terrorism, terrorism activity, terror, and terror act are used both at international and national levels. The definition of terrorism in Lithuania was established in the Draft of the renewed program of the Republic of Lithuania against terrorism, passed on 15 June 2004. In other case, terrorism definition is closely related to the definition of a terror act. The authors make a conclusion that the terrorism is a broader definition than a terror act, since a terror act is the constituent part of the definition of terrorism. The definition of terrorism nowadays should be understood much wider and should comprise not only various criminal activities, used in the international documents and related to terrorism, but also the threats and dangers threatening the states internal national security. In this meaning, terrorism should be defined as the synthesis of threats or dangers and part of military acts, when aiming at solving particular issues of political or national manner by using violence or terror acts against the state, its official institutions and citizens ...en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTerorizmas ir jo prevencijos Lietuvoje problema.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos valstybės praktika ir patirtis terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu srityje. Probleminiai klausimai nagrinėjama tema keliami neatsitikinai, nes Lietuvai tapus ES ir NATO nare, nuolat augant įvairioms išorinėms ir vidinėms grėsmėms bei pavojams valstybių nacionaliniam saugumui ieškoma įvairiausių priemonių jiems pažaboti. Straipsnyje keliama terorizmo sampratos problema. Pripažįstama, kad šiuo metu nėra visuotinai priimtos terorizmo sąvokos. Terorizmo samprata glaudžiai siejama su teroro akto terminu. Autoriai daro išvadą, kad terorizmo terminas turėtų būti suprantamas kur kas plačiau ir apimti ne tik tarptautiniuose dokumentuose vartojamas įvairias su terorizmu susijusias nusikalstamas veikas, bet ir valstybių vidiniam nacionaliniam saugumui kylančias grėsmes bei pavojus. Straipsnyje gana detaliai pateikiama ir analizuojama terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu teisinė bazė. Ypač daug dėmesio skiriama Lietuvos valstybės ratifikuotoms tarptautinėms sutartims ir priimtiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems terorizmo prevencijos klausimus. Pagrindinis straipsnio akcentas nukreiptas į terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu situacijos tyrimą Lietuvoje. Pastaruoju metu terorizmo įveikimas yra vienas iš strateginių Lietuvos ir kitų Europos valstybių uždavinių. Daugelyje valstybių ne tik policijos bei kitos saugumo tarnybos, bet ir mokslininkai aktyviai dalyvauja įgyvendinant šią misiją, kuriant antiteroristinę politiką. Autoriai, išskirdami priežastis, įrodinėja, kad didžiausią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui kelia tarptautinis terorizmas. Neabejotinai pastebimas ir galimas vidaus terorizmo išplitimas. Straipsnyje analizuojami terorizmo prevencijoje ir kovoje su terorizmu dalyvaujantys subjektai, išskiriama jų kompetencija šioje srityje. Taip pat apžvelgiamos nacionalinės programos, kuriose numatytos terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu plėtros kryptys bei tendencijos, skirtos šalinti terorizmo atsiradimo bei išplitimo priežastis.en
dc.identifier.aleph000001844en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 55(63)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTerorizmasen
dc.subject.keywordTerorizmo prevencija ir kontrolėen
dc.subject.keywordPolicija ir kitos saugumo pajėgosen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record