Show simple item record

dc.contributor.authorDromantaitė-Stancikienė, Aistė
dc.date.accessioned2015-01-13T08:41:16Z
dc.date.available2015-01-13T08:41:16Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2068/3770
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13026
dc.description.abstractThere are some factors in society which have influence to effective work -- workers age, discrimination, formed positive or negative government and workplace economy situation, workers and his family position to work and etc. One of most important we would like to mark women's age which accordingly determine view in to work and possibilities to work effectively. The constitution in Soviet Union for all employable people guarantied eligibility to work and eligibility for both women and men to equal payment of equal work. Partially government tried to reach effective work by this period effective means. But unfortunately they didn't take into account individual circumstances to work and live, especially of women. Two groups' different aged women -- middle and pre-retirement age and their effective work problems is the main object in this work.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVidutinio ir priešpensinio amžiaus moterų efektyvaus darbo problemų tyrimasen
dc.title.alternativeThe research of middle and pre-retirement aged women effective work problemsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVisuomenėje nusistovėjusi nuomonė, kad vyresnio amžiaus asmenų kvalifikacinis lygis yra žemesnis, dėl fiziologinių pakitimų jie negali atlikti darbo taip efektyviai, kaip jaunesni asmenys. Todėl natūraliai suvokiamas šių asmenų efektyvaus darbo problemiškumas. Objektyvių priežasčių tam yra nemažai - ūkio pertvarkymas, įmonių nuosavybės formų pasikeitimas, neretai pasitaikantis darbdavių neigiamas požiūris j vyresnius nei 50 metų darbuotojus, netikėjimas jų sugebėjimais kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių darbo sąlygų, pagaliau pačių pagyvenusių asmenų pasitikėjimo savimi trūkumas. Tad tenka susimąstyti, kokios priežastys lemia tokią visuomenės nuostatą, kiek yra moksliškai pagrįstas požiūris j vyresnio amžiaus asmenų nesugebėjimą sparčiai integruotis į besikeičiančią darbo rinką, kas verčia abejoti Ir ieškoti patikimesnių žinių bei visapusiškesnio pačios problemos Ir jos sprendimo supratimo. Siame straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti vidutinio ir priešpensinio amžiaus moterų požiūrį j darbą Lietuvoje bei jo pokyčius socialinių permainų sąlygomis. Atliekant tyrimą buvo pasirinktos dviejų amžiaus grupių moterys - vidutinio ir priešpensinio amžiaus, t. y. 45-54 ir 55-60 metų. Pastaroji grupė - tai tos moterys, kurioms liko ne mažiau kaip 5 metai iki senatvės pensijos amžiaus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad darbo efektyvumas vis dėlto priklauso nuo moters amžiaus ir kad jis lemia pozytivesnę vidutinio nei priešpensinio amžiaus moterų nuomonę apie moters darbą. Vidutinio amžiaus moterims yra būdingesnis karjeros siekis nei priešpensinio amžiaus moterims - daugiau vidutinio amžiaus respondenčių sieke, siekia ar ruošiasi siekti kvalifikacijos ir tobulėjimo, o tokių priešpensinio amžiaus tiriamųjų yra tik ketvirtadalis. Taip pat vidutinio amžiaus moterys mano, kad būdamos šio ar kiek vyresnio amžiaus gali efektyviausiai dirbti, tuo tarpu priešpensinio amžiaus tiriamosioms praėjęs laikas atrodo geriausias.en
dc.identifier.aleph000003194en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2007, Nr. 6(1)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordVidutinio amžiaus moterysen
dc.subject.keywordPriešpensinio amžiaus moterysen
dc.subject.keywordEfektyvus darbasen
dc.subject.keywordMiddle aged womenen
dc.subject.keywordPre-retirement aged womenen
dc.subject.keywordEffective worken
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record