Show simple item record

dc.contributor.authorMelnikas, Borisas
dc.date.accessioned2015-01-13T08:02:49Z
dc.date.available2015-01-13T08:02:49Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3137/2938
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13025
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to examine the theoretical background to the regional eco-nomic and social development in the context of development of integral European cultural space. The main trends and tendencies of the economic, political, social transition processes in the Eastern and Central Europe are analyzed. Possibilities and prospects of the regional economic and social development in the Baltic region are discussed. Problems and conflicts arising in the situation of the development of the integral cultural space in Europe are desc-ribed. The publication also presents the outcomes of the research done over the recent seve-ral years, dedicated to the diagnostics of the problems of transformations as well as of na-tional and international security in various regions and countries of Central and Eastern Eu-rope, especially in Baltic countries. The main attention is dedicated to the regional economic and social development in the Baltic countries in context of the integral European cultural, political, economic and social space.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSecurity, transition processes and integral European cultural space: regional development in the Baltic and other East - and Central European countries.en
dc.title.alternativeSaugumas, transformacijų procesai, saugumas ir bendra Europos kultūrinė erdvė: regioninė raida Baltijos ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje kompleksiškai nagrinėjamos politinės, socialinės, ekonominės, ypač saugumo ir stabilumo užtikrinimo, problemos, pastaruoju metu kylančios Baltijos regione, taip pat visose Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Šios problemos nagrinėjamos atsižvelgiant į daugelį aplinkybių, prioritetų, pirmenybę teikiant visuomenės saugumui. Parodyta, kad esminiai veiksniai, darantys įtaką šiuolaikinei raidai ir pažangai Baltijos regione, taip pat visose Rytų ir Vidurio Europos šalyse, yra dviejų tipų: - transformacijų procesai, išreiškiantys esminius kokybinius pokyčius visose politinio, sociali nio, ekonominio gyvenimo, taip pat technologijų pažangos, teisėsaugos, gynybos, nacionalinio sau gumo ir kitose srityse: transformacijų procesai tiek per pastaruosius 10-15 metą, tiek ir dabartiniu metu bei artimiausioje ateityje vertintini kaip svarbiausia Rytų ir Vidurio Europos šalių visuomenės raidos charakteristika, - bendros kultūrinės erdvės visoje Europoje formavimosi procesai, išreiškiantys tai, kad vykstanti Europos Sąjungos plėtra, naujų šalių ir Rytų ir Vidurio Europos integracija į Europos Sąjungą, taip pat spartūs pokyčiai visose Europos šalyse sukelia esminę kultūros ir gyvenimo būdo transformaciją visoje Europoje ir lemia bendros kultūrinės erdvės susidarymą. Ir transformacijų procesai, ir bendros kultūrinės erdvės visoje Europoje formavimasis reikalauja naujai suvokti ir spręsti ir bendrąsias, ir regionines politinės, socialinės, ekonominės raidos, ypač saugumo ir stabilumo problemas. Naujas požiūris į saugumą Baltijos ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse grindžiamas įvertinimu tų veiksnių, kurie išreiškia transformacijų ypatumus bei bendros kultūrinės erdvės visoje Europoje formavimosi aplinkybes, detaliau išdėstomas šioje publikacijoje. Publikacijos tikslas - atskleisti saugumo bei regioninės plėtros ypatumus ir perspektyvas Balti-jos ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse, atsižvelgiant į transformacijų bei į bendros kultūrinės erdvės Europoje formavimosi procesus. Publikacijoje nagrinėjami regioninės plėtros teoriniai pagrindai atsižvelgiant į bendros Europos kultūrinės erdvės formavimosi aplinkybes. Detaliai analizuojami politinių, ekonominių, socialinių transformacijų procesai, būdingi Rytų ir Vidurio Europos kraštams. Aptariamos regioninės plėtros galimybės, būdingos Baltijos regionui. Nagrinėjami konfliktai ir kitos problemos, kylančios bendros Europos kultūrinės erdvės formavimosi sąlygomis. Publikacijoje taip pat nagrinėjamos problemos, kylančios transformacijų sąlygomis, pažymimos nacionalinio ir tarptautinio saugumo problemos, būdingos įvairiems regionams ir kraštams Rytų ir Vidurio Europoje. Ypač daug dėmesio skiriama regioninei ekonominei ir socialinei raidai Baltijos šalyse bendros Europos politinės, ekonominės, kultūrinės ir socialinės erdvės formavimosi aplinkybėmis. Analizuojami vieningos europinės kultūros erdvės formavimosi procesai ir jų ypatumai. Vieni svarbiausių tyrimo uždavinių ir rezultatų yra šie: -nacionalinio ir tarptautinio saugumo esmės ir prioritetų išryškinimas, atsižvelgiant į globalizacijos sąlygas bei įvairiems regionams būdingų politinių, socialinių, ekonominių transformacijų aplinkybes, -Rytų ir Vidurio Europoje vykstančių transformacijų procesams būdingų dėsningumų išryškinimas:, šių transformacijų poveikio nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui įvertinimas, -naujų pavojų, kylančių transformacijų sąlygomis, analizė, prevencijos priemonių parengimas ir įgyvendinimas, ypač daug dėmesio teikiant specializuotoms programoms, skirtoms formuoti naują mentalitetą ir plėtoti šiuolaikišką kultūrą, -Baltijos šalių ypatumų įveriinimas, regionalizacijos perspektyvų Baltijos šalyse aptarimas, atsižvelgiant į Baltijos šalių raidos galimybes Šiaurės šalių bei Baltijos jūros regiono kontekste, - regionalizacijos požiūriu perspektyvios Baltijos šalims skirtų tyrimų kryptys ir jų pagrindimas. Tolesni tyrimai aprašytoje srityje vertintini kaip labai aktualūs ir reikšmingi.en
dc.identifier.aleph000005008en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 55(63)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSaugumasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordES plėtraen
dc.subject.keywordSecurityen
dc.subject.keywordEuropean Unionen
dc.subject.keywordEU enlargementen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record