Show simple item record

dc.contributor.authorErmasova, Natalia
dc.contributor.authorMikesell, John L
dc.contributor.authorErmasov, Sergey
dc.date.accessioned2015-01-12T10:01:09Z
dc.date.available2015-01-12T10:01:09Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/3915
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13008
dc.description.abstractThis study recounts the experiences of Russian regional governments in dealing with fiscal stress during the 2008-2012 period, a period of the most severe global economic downturn of the last seventy years. Much of the disparity is driven by differential endowments of energy resources and this diversity translates into highly diverse fiscal capacities and need for government services. Although regions do have some independent revenue-raising authority, all taxes are administered by the National Ministry of Taxation and a sizable share (roughly 45%) of total national revenue is transferred to regional and local governments. The transfers, however, are not of equal importance to all regions. This research identifies what sorts of governments have faced the most fiscal stress, how shares of revenue from various sources shifted with the recession, and how the fiscal system responded to the recession. The following research questions are explored in the paper: (1) What sorts of governments have faced the most fiscal stress during the recession? What parts of the country have subnational governments in the greatest fiscal stress? Where was fiscal stress the greatest? (2) What factors have driven fiscal stress? (3) How have governments with the greatest stress dealt with fiscal stress? (4) How did revenue shares with the recession? Were certain sources more heavily impacted than others? (5) How did corporate income tax and personal income tax shares change with the recession? The intention of this paper is to expand knowledge of the attributes of the regional and local budgeting system in Russia and improve approaches for dealing with fiscal stress.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleImpact of recession on total revenue of regional governments in Russia.en
dc.title.alternativeEkonominio nuosmukio poveikis regionų valdžios bendrosioms pajamoms Rusijojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠis straipsnis atskleidžia Rusijos regionų valdžios patirtį sprendžiant fiskalinius sunkumus 2008–2012 metų laikotarpiu, kuris laikomas bene didžiausiu pasaulinės ekonomikos nuosmukiu per pastaruosius septyniasdešimt metų. Daug skirtumų tarp regionų atsiranda dėl nevienodų energijos išteklių ir ši įvairovė suponuoja nevienodus fiskalinius pajėgumus ir vyriausybės paslaugų poreikį. Nors regionai turi šiek tiek nepriklausomą pajamų didinimo galimybę, tačiau visi mokesčiai yra administruojami nacionalinės Mokesčių ministerijos ir nemaža dalis (maždaug 45 % procentų) visų nacionalinių pajamų yra pervedami regionų ir vietos valdžios institucijoms. Tačiau tokie pervedimai nėra vienodai svarbūs visuose regionuose. Šis tyrimas identifikuoja, kurių sričių valdžia susidūrė su didžiausiais fiskaliniais sunkumais, kaip pasikeitė pajamų, gaunamų iš skirtingų šaltinių, dalis nuosmukio metu ir kaip fiskalinės sistemos reagavo į nuosmukį. Straipsnyje yra išnagrinėti šie tyrimo uždaviniai: (1) Kokio lygio valdžia susidūrė su didžiausiais fiskaliniais sunkumais ekonominio nuosmukio metu? Kuriose šalies dalyse subnacionalinio lygmens valdžia patyrė didžiausius sunkumus fiskalinio nuosmukio metu? Kur buvo didžiausias fiskalinis sunkmetis? (2) Kokie veiksniai lėmė fiskalinius sunkumus? (3) Kaip vietinė valdžia sprendė fiskalinius sunkumus? (4) Koks buvo nuosmukio poveikis pajamoms? Ar tam tikri pajamų šaltiniai patyrė didesnę įtaką nei kiti? (5) Kaip pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio dalys pakito nuosmukio laikotarpiu? Šio darbo tikslas yra plėsti žinias apie regioninių ir vietos biudžetų sistemas Rusijoje ir pagerinti fiskalinių sunkumų sprendimo būdus.en
dc.doiDOI: 10.13165/VSE-14-4-2-03en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018478en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics, 2014, Nr. 4(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordFinansų krizėen
dc.subject.keywordRegioninis biudžetasen
dc.subject.keywordPelno mokestisen
dc.subject.keywordPajamų mokestisen
dc.subject.keywordRusijaen
dc.subject.keywordFinancial crisisen
dc.subject.keywordRegional budgeten
dc.subject.keywordCorporate taxen
dc.subject.keywordIncome taxen
dc.subject.keywordRussiaen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record