Show simple item record

dc.contributor.authorReches, Ruth
dc.contributor.authorSondaitė, Jolanta
dc.date.accessioned2015-01-09T12:58:27Z
dc.date.available2015-01-09T12:58:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12998
dc.description.abstractScientific Problem. The study of the phenomenon of resilience to trauma within the framework of positive psychology has been started relatively recently and has received quite controversial evaluations. Some scientists recognize the resilience to trauma as a feature, whilst the others – as a process or even as a result. All researchers agree that there are internal and external resilience factors which help in coping with trauma. Scientists distinguish different internal resilience factors. A more thorough analysis of the concept of the psychological trauma resilience and the empirical research could help to transform the theoretical knowledge into practical methods more effectively, such as creation of interventional and preventive programmes for psychological resilience to trauma. Research Subject. The research subject is the internal factors of resilience to trauma. Goals of the Research. Goals of the research include to carry out a critical review of the concept of the internal factors of resilience to psychological trauma, integrate the ideas arising from the empirical research results related to the internal factors of resilience. Research Method. The method of theoretical analysis, i.e. comparison and summarizing of scientific literature and interpretation of data, has been applied by the author. Results and Conclusions. The analysis of the empirical research based upon different theoretical paradigms and related to the internal psychological factors of resilience to trauma allowed distinguishing the following internal factors of resilience to trauma: hardiness, ego-resilience, self-esteem, self-image, control, hope, attachment. Also, it allowed determining that the factors distinguished may be of three different types: 1) factors that help to overcome the trauma; 2) factors protecting from the adverse effects of the trauma; 3) factors helping to accept a traumatic event as a challenge and an opportunity to grow.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAtsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių teorinė analizėen
dc.title.alternativeTheoretical analysis of internal factors of resilience to psychological traumaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltMokslinė problema. Atsparumo traumai reiškinys pradėtas nagrinėti pozityviojoje psichologijoje palyginti neseniai ir susilaukia labai prieštaringų vertinimų. Vieni mokslininkai atsparumą traumoms vertina kaip bruožą, kiti – kaip procesą ar net rezultatą. Visi tyrėjai sutinka, kad yra vidiniai ir išoriniai atsparumo veiksniai, padedantys susidoroti su trauma. Vis dėlto mokslininkai išskiria skirtingus vidinius atsparumo veiksnius. Nuodugnesnė atsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių analizė gali padėti efektyviau transformuoti teorines žinias į praktinius metodus, tokius kaip atsparumo psichologinei traumai intervencinių ir prevencinių programų kūrimas. Tyrimo objektas: atsparumo psichologinei traumai vidinių apsauginių veiksnių samprata. Tyrimo tikslai: atlikti kritinę atsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių sampratos analizę ir integruoti idėjas, kylančias iš empirinių tyrimų rezultatų. Tyrimo metodas: taikytas teorinės analizės metodas, tai yra mokslinės literatūros lyginimas, apibendrinimas ir duomenų interpretavimas. Rezultatai ir išvados: empirinių tyrimų, besiremiančių skirtingomis teorinėmis paradigmomis bei susijusių su vidiniais psichologiniais atsparumo traumai veiksniais, analizė leido išskirti šiuos dažniausiai empiriškai tiriamus vidinius atsparumo traumai veiksnius: kontrolės lokusas, viltis, prieraišumas, ego atsparumas, savigarba, saviveiksmingumas, ištvermė. Taip pat nustatyta, kad išskirti veiksniai gali būti trejopo pobūdžio: 1) veiksniai, padedantys įveikti traumą; 2) veiksniai, apsaugantys nuo traumos neigiamų pasekmių; 3) veiksniai, padedantys priimti trauminį įvykį kaip iššūkį ir galimybę augti.en
dc.doiDOI:10.13165/SD-14-13-2-11en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018579en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2014, Nr. 13(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordVidiniai atsparumo veiksniaien
dc.subject.keywordIštvermėen
dc.subject.keywordKontrolės lokusasen
dc.subject.keywordPrieraišumasen
dc.subject.keywordSavigarbaen
dc.subject.keywordSaviveiksmingumasen
dc.subject.keywordEgo atsparumasen
dc.subject.keywordViltisen
dc.subject.keywordResilience to psychological traumaen
dc.subject.keywordInternal factors of resilienceen
dc.subject.keywordHardinessen
dc.subject.keywordControlen
dc.subject.keywordAttachmenten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.researchprogramme4.3.6.en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record