Show simple item record

dc.contributor.authorSpruogis, Ernestas
dc.date.accessioned2015-01-09T09:14:35Z
dc.date.available2015-01-09T09:14:35Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3064/2865
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12989
dc.description.abstractThe idea is laid down in the article that while guaranteeing national security as general social value human (also terrorist’s) rights and freedoms cannot be denied. Balance between pursued aim and measures used in the fight against terrorism must be guarantied. It is emphasized that it is allowed to restrict implementation of human rights and freedoms if the following conditions are followed: it is made by the law; the restrictions are necessary in a democratic society in order to ensure the rights and freedoms of other persons and values, as well as the legally important objectives; the restrictions do not deny the nature and essence of the rights and freedoms; the principle of proportionality is followed. It is also underlined in the article that this view must be applicable not only restricting human rights and freedoms, but also state’s rights; in other words, international law principles and norms must be followed in the fight against states which support terrorism. It is emphasized in the article that not every effective measure in the fight against terrorism may be considered as legal measure in the democratic society. It is also stressed that “fighting democracies” cannot be “toothless”. Terrorism as a negative social phenomenon may be stopped while using some legitimate “nonordinary” measures.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTarptautinis terorizmas ir legitimių priemonių kovojant su juo naudojimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje dėstoma mintis, kad užtikrinant nacionalinį saugumą kaip bendrą visuomenės vertybę, negali būti paneigtos žmogaus (nors ir teroristo) teisės. Siekiamo tikslo ir kovoje su terorizmu naudojamų priemonių pusiausvyra turi būti išlaikyta. Pabrėžiama, kad riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir teisėje įtvirtintas vertybes, taip pat juridiškai svarbius tikslus; ribojimais neneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; laikomasi proporcingumo principo. Be to, pabrėžiama, kad tokia nuostata taikoma ne tik žmonėms ir jų teisėms, bet ir valstybėms; kitaip tariant, kovoje su valstybėmis, remiančiomis terorizmą, turi būti laikomasi tarptautinės teisės principų ir normų. Straipsnyje pabrėžiama, kad ne visos veiksmingos priemonės kovojant su terorizmu demokratinėje valstybėje gali būti laikytinos teisinėmis priemonėmis. Taip pat nurodoma, kad „kovojančios demokratijos“ negali būti „bedantės“. Terorizmas, kaip visuomeninis neigiamas reiškinys, gali būti stabdomas imantis ir kai kurių legitimių „neordinarių“ priemonių.en
dc.identifier.aleph000001953en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, 60(68)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordDemokratinė valstybėen
dc.subject.keywordNacionalinis saugumasen
dc.subject.keywordSecesijaen
dc.subject.keywordTerorizmasen
dc.subject.keywordŽmogaus teisėsen
dc.subject.keywordDemocratic stateen
dc.subject.keywordNational securityen
dc.subject.keywordSecessionen
dc.subject.keywordTerrorismen
dc.subject.keywordHuman rightsen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record