Show simple item record

dc.contributor.authorValavičienė, Natalija
dc.date.accessioned2015-01-09T08:34:41Z
dc.date.available2015-01-09T08:34:41Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/3911/3760
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12985
dc.description.abstractHighly skilled employees are the most valuable part of the migrant labour force. This value is determined by employee’s professional competence, enabling them to contribute significantly to the destination and origin countries’ economic and social development. Global competition for states’ leadership, innovations, economic growth, the rapid and accelerating progress, unsatisfactory demographic processes and along the growing demand for highly skilled labour force impel rich countries to apply international recruitment strategies to attract and hire highly skilled foreign professionals. But what does the very term “abroad” mean to the highly skilled migrants? The research aim is to present the “abroad” image, its variability in time and space and its role in choosing the state of destination. The research object is an image of abroad, created and recreated by highly skilled migrants. This article also analyzes the distinctions between highly skilled migrants and other migrants’ groups, provides the origin of selective immigration programmes, and based on semistructured interviews with highly skilled migrants in natural sciences and technology fields presents the image of “abroad”, its different contents and meanings, depending on time, space and personal future experience. The article reveals that high professional qualification is a fundamental characteristic that distinguishes highly skilled workers from other migrant groups and determines their particular situation before and after migration. Other specific features flow from this fundamental characteristic. These are the high positioning of highly skilled migrants in the hierarchy of jobs, legal employment and social guarantees, less dependent on strong social ties and higher values of weak social ties, a high degree of integration in the country of destination and, therefore, more favourable attitudes of the local population toward highly skilled migrants. The significance of the image of abroad occurs through its power to shape the highly skilled professional’s general approach of abroad, to concentrate “abroad” only to a certain country or region of the world and to shape attitudes toward personal migration and potential country of destination.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleUžsienio vaizdinys aukštos kvalifikacijos migrantų požiūriuen
dc.title.alternativeThe image of abroad in the view of highly skilled migrantsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAukštos kvalifikacijos specialistai yra vertingiausia migruojančios darbo jėgos dalis. Šią vertę lemia darbuotojo profesinė kompetencija, įgalinanti jį reikšmingai prisidėti prie tikslo ir tam tikromis formomis – prie kilmės šalių ekonominio ir socialinio vystymosi. Globali valstybių konkurencija dėl lyderystės, inovacijų, ekonominio augimo, sparti ir spartėjanti pažanga, nepatenkinami demografiniai procesai bei augantis, ypatingai kvalifikuotos, darbo jėgos poreikis verčia turtingąsias valstybes taikyti tarptautinės darbuotojų paieškos strategijas, pritraukti ir samdyti aukštos kvalifikacijos specialistus iš užsienio. Tad vis daugiau dėmesio skiriama aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš užsienio pritraukimo programoms, kurių atsiradimas iš esmės lėmė šios migrantų kategorijos išskyrimą iš pasaulio migrantų visumos. Tačiau ką reiškia „užsienis“ patiems aukštos kvalifikacijos specialistams? Kokį užsienio vaizdinį jie kuria ir perkuria? Kokį turinį jie „įdeda“ į „užsienio“ sąvoką? Šiame straipsnyje analizuojamos aukštos kvalifikacijos migrantus iš migrantų visumos išskiriančios charakteristikos, pristatomos atrankinių imigracijos programų kūrimo ištakos pasaulyje ir remiantis pusiau struktūruoto interviu metodu surinktais duomenimis pateikiamas aukštos kvalifikacijos migrantų užsienio vaizdinio paveikslas, jo turinys ir kintamumas laike ir erdvėje priimant asmeninius strateginius migracinius sprendimus.en
dc.doiDOI:10.13165/SD-14-13-2-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018662en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2014, Nr. 13(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordAukštos kvalifikacijos migrantaien
dc.subject.keywordImigracijos programosen
dc.subject.keywordUžsienio vaizdinysen
dc.subject.keywordHighly skilled migrantsen
dc.subject.keywordImage of abroaden
dc.subject.keywordImmigration programmesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record