Show simple item record

dc.contributor.authorJucevičius, Robertas
dc.contributor.authorLiugailaitė-Radzvickienė, Laura
dc.date.accessioned2015-01-08T11:37:14Z
dc.date.available2015-01-08T11:37:14Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/3963/3720
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12970
dc.description.abstractThere are only a few attempts in scientific literature trying to evaluate intelligence of the city and to find methods providing the better understanding of the phenomenon is still a big problem. The recent scientific literature is concerned mostly with describing the characteristics of the intelligent city, but points a little interest to the development of these features in a particular social system. The aim of the article is to propose criteria for evaluation of city’s intelligence. The article discusses the concept of city’s intelligence, the problem of its evaluation and provides the criteria for evaluation of city’s intelligence though understanding the developmental context in the external environment. The article points the need to evaluate intelligence of the city by using qualitative not only quantitative indicators with purpose to better understand not only the result of intelligence activities but also the mind-set by which that result came. Due to the complexity and ‘softness’ of the category the phenomenon of city’s intelligence can be better known only though integrated methodology.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMiesto inteligentiškumo vertinimasen
dc.title.alternativeThe evaluation of city’s intelligenceen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltMokslinėje literatūroje yra labai nedaug bandymų vertinti miesto inteligentiškumą. Problemiška rasti metodikų, leidžiančių apčiuopti inteligentiškumą, o naujausioje mokslinėje literatūroje daugiau dėmesio skiriama inteligentiško miesto charakteristikoms, nesigilinant į tai, ko reikia, kad miestas taptų inteligentiškas. Straipsnio tikslas – pasiūlyti miesto inteligentiškumo vertinimo parametrus. Straipsnyje apžvelgiama miesto inteligentiškumo samprata, aptariama miesto inteligentiškumo vertinimo problema ir pasiūlomi inteligentiškumo suvokiant išorinio vystymosi kontekstą vertinimo parametrai. Pasiūlytoji inteligentiškumo vertinimo parametrų sistema sudaryta toliau tęsiant autorių atliekamus miesto inteligentiškumo pažinimo tyrimus ir remiantis juose taikomu miesto inteligentiškumo vystymosi modeliu. Tiriant inteligentiškumą, siūloma vertinti ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius inteligentiškumo parametrus, siekiant atskleisti ne tik inteligentiškos veiklos rezultatą, kurį nusako kiekybiniai parametrai, bet ir kelią, kaip jo buvo siekiama, o tai parodo tik kokybiniai parametrai. Miesto inteligentiškumas yra labai kompleksinė ir „minkšta“ kategorija, kurią pažinti galima tik taikant integruotą metodologiją.en
dc.doiDOI:10.5755/j01.ppaa.13.3.8297en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018443en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2014, Nr. 13(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSocialinės sistemosen
dc.subject.keywordMiestasen
dc.subject.keywordMiesto inteligentiškumasen
dc.subject.keywordSocial systemsen
dc.subject.keywordCityen
dc.subject.keywordIntelligence of the cityen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record