Show simple item record

dc.contributor.authorRudzinskas, Antanas
dc.date.accessioned2015-01-08T09:29:59Z
dc.date.available2015-01-08T09:29:59Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3054/2855
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12967
dc.description.abstractIn case of violence of Copyright of literary, scientific and artistic works, authors` interests do not end in an appropriate legal sanction or even criminal penalty sometimes set for violator for illegal activity done. It is very important for the author that profit and non-profit damage would be determined or compensation set in a short time period. Copyright regulation, its protection and defense including damage compensation have changed a lot since Lithuania’s independence announcement. These changes are being analysed by the author of this paper while implementing the standard rules of law for regulation of copyright and related rights as well as changes in defense process and its development. In consideration of one of the most important international documents regulating protection and defense of copyright and related rights, some certain periods have been distinguished, namely a period before the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and the one after. Whereas the author of this paper taking into account law rules regulating copyright and related rights defense divides the mentioned periods to the following stages: up to year 1994; from 1994 to 1999 06 09; from 1999 06 09 to 2003 03 21 and from 2003 03 21 up to now and analyses them separately.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAutorių teisių apsaugos ir gynimo reglamentavimo raida Lietuvoje 1990-2004 m.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAutoriaus interesai pažeidus autorių teises į literatūros, mokslo, meno kūrinius neapsiriboja vien tuo, jog pažeidėjui bus skirta atitinkama teisinio poveikio priemonė arba tam tikrais atvejais – net kriminalinė bausmė už padarytą neteisėtą veiką. Autoriui yra svarbu, o neretai ir svarbiau, kad būtų tinkamai apskaičiuota ir greitai atlyginta turtinė ir neturtinė žala arba skirta kompensacija. Autorių teisių reguliavimas, apsauga, gynimas, taip pat patirtos žalos (nuostolių) atlyginimas Lietuvoje nuo nepriklausomybės paskelbimo labai kito. Būtent tai šiame straipsnyje autorius ir mėgina nagrinėti pateikdamas teisės norminius aktus, reglamentuojančius autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo kaitą. Atsižvelgiant į vieną iš svarbiausių tarptautinių dokumentų reglamentuojančių autorių teisių apsaugą ir gynimą, bandoma sąlyginai išskirti net tam tikrus laikotarpius – iki Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos įsigaliojimo ir įsigaliojus Berno konvencijai. Autorius, atsižvelgdamas į teisės aktų reguliuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių gynimą, minėtus laikotarpius skirsto į tam tikrus etapus – iki 1994 m., nuo 1994 m. iki 1999 m. birželio 9 d., nuo 1999 m. birželio 9 d. iki 2003 m. kovo 21 d., nuo 2003 m. kovo 21 d. iki šių dienų – ir juos atskirai analizuoja.en
dc.identifier.aleph000002022en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, 61(69)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAutorinės teisėsen
dc.subject.keywordCopyrighten
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record