Show simple item record

dc.contributor.authorKontrauskas, Ramūnas
dc.date.accessioned2015-01-08T09:15:07Z
dc.date.available2015-01-08T09:15:07Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3051/2852
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12963
dc.description.abstractThe article deals with the problems of the concept, the legal regulation and application of the institute of lis (alibi) pendens in the law of European Union and Lithuanian international civil procedure. The significance of the institute of lis (alibi) pendens is based on the principles of prejudicial and res judicata power of the court decision as well as on the aim to prevent the parallel proceedings and to avoid conflicts between decisions which might result thereof. Considering the rules of law of European Union as well as the aim of the international civil procedure, author discusses the questions of the application of the forum non conveniens doctrine and of an injunction whereby the court prohibits a party to proceedings pending before it from commencing or continuing legal proceedings before a court of another state (antisuit injunction). Author reasons his opinion concerning the regulation of the institute of lis (alibi pendens) in the Lithuanian international civil procedure and discloses the problems that arise due to the obligation of direct application of lis (alibi) pendens rules of European Union.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLIS (ALIBI) pendens: kitoje Europos Sąjungos valstybėje nagrinėjamo tapataus arba susijusio ieškinio (civilinės bylos) įtaka Lietuvos teismo procesui .en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje aptariamos lis (alibi) pendens instituto Europos Sąjungos teisėje bei Lietuvos tarptautiniame civiliniame procese sampratos, teisinio reguliavimo bei taikymo problemos. Lis (alibi) pendens instituto reikšmė grindžiama teismo sprendimo prejudicinės bei res judicata galios principais, taip pat šių principų objektyviai lemiamu siekiu išvengti dviejų ar kelių nesuderinamų (skirtingų) teismų sprendimų tapačiose ar susijusiose civilinėse bylose. Tiek Europos Sąjungos, tiek iš dalies Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisės normų analizė leidžia tvirtinti, jog vienos civilinės bylos procesui ir teismo jurisdikcijai nagrinėti tą bylą įtakos turi ne tik tapataus, bet ir susijusio ieškinio (bylos) nagrinėjimas kitame (tarptautinio civilinio proceso atžvilgiu – kitos valstybės, nacionalinio civilinio proceso atžvilgiu – ir tame pačiame) teisme. Atsižvelgdamas tiek į Europos Sąjungos teisės normas, tiek į tarptautinio civilinio proceso tikslą, autorius aptaria forum non conveniens doktrinos bei teismo draudimo šalims pradėti bei tęsti procesą tuo pačiu pagrindu kitos valstybės teismuose (antisuit injunction) taikymo klausimus. Autorius argumentuoja savo nuomonę dėl lis (alibi) pendens instituto reguliavimo Lietuvos tarptautiniame civiliniame procese bei atskleidžia kai kurias pareigos tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos lis (alibi) pendens taisykles lemiamas problemas.en
dc.identifier.aleph000002019en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, 61(69)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCivilinis procesas (tarptautinė teisė)en
dc.subject.keywordLis alibi pendensen
dc.subject.keywordInternational civil procedureen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record