Show simple item record

dc.contributor.authorRudzinskas, Antanas
dc.date.accessioned2015-01-07T08:47:30Z
dc.date.available2015-01-07T08:47:30Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3039/2840
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12948
dc.description.abstractThis article examines the rules of law that determine compensation for the individuals suffered from criminal acts. It is important because victims of criminal acts are interested not only in negative effects occurred in case of rules infraction but also in possibility to get compensation for prejudice caused as well as law reglamentation. The study presented in this article shows that still there is no common system in context of compensation for prejudice caused in Lithuania. Certainly there are cases of State compensations set for the individuals suffered from other persons` caused prejudice by performed illegitimate acts. The author describes, analyses these cases and indicates the caused changes of law regulation The author analyses the main international documents that regulate issues of compensation for prejudice in case of performed illegitimate acts as well as State obligation for compensation for victims when the causer is insolvent or unidentified. The author analyses law project that is meant for compensations for the individuals suffered from criminal acts and gives suggestions for the development of individual’s protection and guarantees for individuals suffered from right violation. The author uses law science research methods such as historical, comparative nad logical – analytical and others.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKompensacijos asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų Lietuvoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje nagrinėjamos teisės normos, nustatančios kompensacijas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Tai svarbu todėl, kad nusikaltimo aukas labai domina ne tik neigiami padariniai, atsirandantys nesilaikant įstatymų, bet ir galimybė gauti kompensaciją už patirtą žalą bei kompensavimo teisinis reglamentavimas. Straipsnyje atliktas tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvos Respublikoje ilgą laiką nebuvo sukurta nusikalstamų veiksmų patirtos žalos kompensavimo sistema. Vis dėlto valstybė išskirtiniais atvejais kompensuoja gyventojams kitų asmenų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Šiuos atvejus autorius pateikia straipsnyje, juos analizuoja ir parodo, kokius teisinio reguliavimo pokyčius tai sukėlė. Straipsnyje autorius nagrinėja ir svarbiausius tarptautinius dokumentus, kurie reglamentuoja dėl nusikaltimo padarytos žalos atlyginimo klausimus ir net valstybės pareigą atlyginti žalą nusikaltimo aukoms, kai kaltininkas nemokus arba nenustatytas. Autorius nemažai dėmesio skiria įstatymo, kuris nustatys kompensacijas asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų, analizei. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai, kaip patobulinti nukentėjusių asmenų apsaugą ir numatyti papildomas garantijas asmenims, nukentėjusiems nuo teisių pažeidimo. Šiame straipsnyje taikyti istorinis, lyginamasis, loginis-analitinis ir kiti teisės mokslo tyrimo metodai.en
dc.identifier.aleph000002044en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, 62(70)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordNuostoliaien
dc.subject.keywordŽala (teisė)en
dc.subject.keywordKompensacija (teisė)en
dc.subject.keywordLossen
dc.subject.keywordCompensationen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record