Show simple item record

dc.contributor.authorSagatys, Gediminas
dc.date.accessioned2014-12-03T07:24:00Z
dc.date.available2014-12-03T07:24:00Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3021/2822
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12930
dc.description.abstractThe character of parents Constitutional obligation to upkeep their underage children determines that special attention is ought to be given to fulfillment of this parental obligation as well as other obligations which directly condition securing of realization of natural child’s needs. That is why the main aim of this article is to try to disclose urgent questions connected with size of child’s upkeep and situation which determines suitability of carrying out parents obligation to support underage children, and that is done with the help of analysis of law doctrine and courts praxis. The article surveys the most widely spread child’s upkeep size establishing systems in the world and identifies their merits and flaws. It is marked that a percentage - income part system which was applied in Lithuania for a long time has been changed by a one of balance between needs and opportunities which is consolidated in the new Civil Code of the Republic of Lithuania and which is conditioned by shifted economic and social reality of society which has negated the economic equality of all society’s members, homogeneous quality of living, called pay and etc. Taking into account that right now establishing of the concrete size of upkeep is every time left to discretion of a court trying a case, the main criteria of determination of child’s upkeep size are analyzed: child’s needs and material situation of both parents. It is stated that until the present establishing the size of child’s upkeep is based on evaluation of real income of parents method, while in other countries protection of child’s interests calls forth a need to apply fictitious method of income evaluation. By revealing merits of this method it is being tried to base the possibility of using it in Lithuanian court praxis. Current and probable priority implications in child’s rights and interests protection principle while establishing the size of child’s upkeep are also analyzed in this article. It is stated tha.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAktualūs vaiko išlaikymo dydžio nustatymo klausimai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltKonstitucinis tėvų pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus pobūdis lemia, kad šios tėvų pareigos, kaip ir kitų pareigų, tiesiogiai užtikrinančių prigimtinių vaiko poreikių tenkinimą, vykdymo užtikrinimui turi būti skiriama ypač daug dėmesio. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - analizuojant teisės doktrlną ir teismų praktiką atskleisti aktualius klausimus, susijusius su vaiko išlaikymo dydžio nustatymu bei aplinkybėmis, determinuojančiomis tėvų pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus vykdymo tinkamumą. Straipsnyje apžvelgiamos pasaulyje labiausiai paplitusios vaiko išlaikymo dydžio nustatymo sistemos, ,jų pranašumai ir trūkumai. Pažymima, kad Lietuvoje gana ilgai taikyta procentinė pajamų dalies sistema dėl pasikeitusios ekonomines ir socialinės visuomenės gyvenimo tikrovės, paneigusios visų visuomenės narių ekonominę lygiavą, vienodą gyvenimo kokybę, garantuotą darbo užmokestį ir kt., pakeista poreikių ir galimybių balanso sistema. Ji įtvirtinta naujajame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nustatyti konkretų išlaikymo dydį kiekvienu atveju paliekama teismo, nagrinėjančio bylą diskrecijai, analizuojami pagrindiniai vaiko išlaikytino dydžio nustatymo kriterijai: vaiko poreikiai ir abiejų tėvų materialine padėtis. Konstatuojama, kad Lietuvos teisinėje si-stemoje, nustatant vaiko išlaikymo dydį, iki šiol taikomas realių tėvų pajamų nustatymo metodas, tuo tarpu kitose valstybėse rūpinantis vaiko interesų apsauga taikomas ir fiktyvaus pajamų įvertinimo metodas. Atskleidžiant šio metodo pranašumus, stengiamasi pagrįsti jo taikymo Lietuvos teismų praktikoje galimybę. Straipsnyje taip pat analizuojamos esamos ir galimos prioritetines vaiko teisių ir interesų apsaugos principo implikacijos nustatant vaiko išlaikymo dydį. Konstatuojama, kad minėtas principas gali būti laikomas ne tik orientaciniu kriterijumi vertinant kitas.en
dc.identifier.aleph000002005en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 63(71)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordVaikaien
dc.subject.keywordTeisinė padėtis, įstatymai ir kt.en
dc.subject.keywordChild’s rightsen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record