Show simple item record

dc.contributor.authorCirtautienė, Solveiga
dc.date.accessioned2014-12-03T07:14:48Z
dc.date.available2014-12-03T07:14:48Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3019/2820
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12928
dc.description.abstractPersonal non-property rights and values are the objects protected by the law. The main way of protecting such values is recovering non-pecuniary damage from the person who infringes them. The institute of non-pecuniary damage is of grate significance in the civil law today. Therefore, accurate interpretation and application of the relevant provisions of the Civil Code is of great importance. The article presents an analysis of theoretical and practical aspects of the ways of protection non-pecuniary values. Particular attention is given to detail analysis of non-pecuniary damage as the basic way of protecting such rights, presenting different criterions that should be taken into consideration by the court in assessing the amount of non-pecuniary damage. Due to the fact that in recovering non-pecuniary damage the damages incurred can not be compensated in full, an attempt has been made to characterise the special features applicable in recovering non-pecuniary damage, to explain its meaning. Also the great attention has been given to the existing court practice in respect of this instituteen
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNeturtinės žalos atlyginimas kaip neturtinių vertybių gynimo būdas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNeturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisių gynimo būdas taikytas jau prieš įsigaliojant CK, -tačiau iki šiol teismų praktika rodo, kad dažnai šio instituto taikymo ribos pernelyg išplečiamos arba suvokiamos per siaurai, o pati neturtinė žala priteisiama, neįvertinus visų jos taikymo pagrindų ir nu-statytų žalos dydžio kriterijų, iš esmės vadovaujantis tik subjektyviu teisėjo vertinimu. Tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje trūksta sisteminio, nuodugnesnio ir konceptualaus požiūrio į neturtinės žalos atlyginimą. Savo straipsnyje apžvelgsiu šiuolaikiniame teisės moksle pripažįstamą neturtinių vertybių klasi-fikaciją, neturtinių vertybių civilinių teisių gynimo būdų specifiką ir veiksnius, lemiančius vienokio ar kito-kio teisių gynimo būdo pasirinkimą konkrečioje situacijoje. Be abejo, daugiausia dėmesio skirsiu netur-tinės žalos atlyginimui, kaip pagrindiniam šių vertybių gynimo būdui, atskleisdama neturtinės žalos atlyginimo taikymo pagrindus, kriterijus, jų tarpusavio santykį per neturtinės žalos instituto prigimtį bei tikslus, savo išvadas straipsnyje pagrįsdama teisminės praktikos pavyzdžiais.en
dc.identifier.aleph000002001en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 63(71)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordNeturtinė teisėen
dc.subject.keywordNon-property rightsen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record