Show simple item record

dc.contributor.authorLaurinavičius, Alfonsas
dc.date.accessioned2014-11-28T07:32:33Z
dc.date.available2014-11-28T07:32:33Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2990/2791
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12900
dc.description.abstractSocial processes that occur during the integration into the European Community are no less complex than the reestablishment of the State after the restoration of the Independence. Nobody argues that an impetus which motivates civilized population to improve a common well- being is a goal perceived as an important social value. One of the goals formulated by human theory is a concept, which reflects a philosophy of public administration improving. The goal of the article is to spotlight the implantation of standards of the European political and cultural traditions in improving of administration of state services. On the basis of sociological research, the author attempts to answer one of the questions of internal administration of statutory services: what kind of changes occurred in terms of attitude of civil servants towards their own work during the last 3 years? On the basis of analysis of legal regulation of statutory services there appears a hypothesis that it needs improvement because statutes and other legal acts of services are not in a complete compliance with standards of democratic Europe. This hypothesis is also based on the sociological research carried out by the author. The research on the improvement of the statutory services done by the author is more quantitative, and the received data have to be given sense by a scientific analysis of the practical activities. Therefore, the conclusions suggest hypotheses-topics for a further scientific discussion. All agree that the main goal of the improvement of the state administration is the successful realisation of standards of European political and cultural traditions. However, taking over of standards of state services of old European Union member states is quite a difficult task.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEuropos politinės, kultūrinės tradicijos standartai ir šalies statutinių institucijų (įstaigų) administravimo tobulinimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltIntegruojantis į Europos Bendriją, vyksta ne mažiau sudėtingi socialiniai procesai nei valstybės kūrimas atgavus nepriklausomybę. Visi sutaria, kad varomoji jėga, skatinanti civilizuotus šalies gyventojus tobulinti savo bendrabūvį, yra suvoktas tikslas, tapęs itin reikšminga socialine vertybe. Viešojo administravimo įstaigų tarnavimo visuomenei modeliai turi būti tobulinami suvokiant naujojo bendrabūvio filosofiją. Straipsnyje siekiama atkreipti skaitytojo dėmesį į Europos politinės ir kultūrinės tradicijos standartų diegimą siekiant tobulinti šalies valstybės tarnybų valdymą. Autorius, remdamasis sociologinio tyrimo duomenimis, bando atsakyti į vieną iš statutinių tarnybų vidaus administravimo klausimų, kaip per pastaruosius trejus metus keitėsi statutinių pareigūnų požiūris į savo tarnybą. Be to, šalies statutinių tarnybų teisinio reglamentavimo analizės pagrindu keliama hipotezė, kad ji yra tobulintina, nes tarnybų statutai, kiti teisiniai aktai ne visiškai atitinka Vakarų demokratijos standartus. Straipsnyje formuluojamos hipotezės, grįstos įvairių šaltinių, sociologinių tyrimų duomenų analize. Tai bandymas atskleisti sudėtingas statutinių tarnybų personalo valdymo problemas ir pagrįsti, kad šių problemų sprendimas itin svarbus siekiant šalyje teigiamų pokyčių.en
dc.identifier.aleph000002024en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 65(73)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordTeisėsaugos institucijaen
dc.subject.keywordVidaus įstatymaien
dc.subject.keywordLaw enforcement agenciesen
dc.subject.keywordDomestic lawen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record