Show simple item record

dc.contributor.authorФоченкова, Наталия
dc.date.accessioned2014-11-25T12:53:30Z
dc.date.available2014-11-25T12:53:30Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2970/2771
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12880
dc.description.abstractExpansion of application of the principle of competitiveness of the parties in criminal procedure is inseparably linked with the issue of assignment of examination in the stage of pre-judicial investigation. The analysis of norms of the procedural criminal Code of the Lithuanian Republic regulating the order of assignment of examination in a criminal case, gives the basis to believe, that the examination is not accessible means of defence. Such a position does not allow the defender to collect independently necessary for protection data, which the defender can receive without application of measures of remedial compulsion, ft is seen in it an original obstacle to discharge of professional duties by the defender. Besides the lawyer, deprived opportunities to address directly to court the request for assignment of examination in the case, becomes unreasonably dependent from the party of accusation. Therefore the purpose and tasks of the present work are to prepare offers on expansion of application of the principle of competitiveness in the stage of pre-court investigation and to resolve the problem fragmentarily, by granting to the lawyer of the greater independence in collecting the data necessary for protection which he can obtain without application of measures of remedial compulsion.en
dc.language.isootheren
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleПроблема реализации принципа состязательности в досудебной стадии уголовного процесса.en
dc.title.alternativeThe problems of realization of the principle of competitiveness of the parties in the new criminal code of Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamas rungimosi principas ir jo įgyvendinimo perspektyvos per ikiteisminį tyrimą. Šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principas yra gynybos priemone, žmogaus teisiu apsaugos bei teisingumo vykdymo garantas. Minėtų principų įgyvendinimas grindžiamas viso baudžiamojo proceso logika ir normatyviniu reglamentavimu. Įgyvendinant rungimosi principą per teisminį nagrinėjimą šalims turi buti suteiktos lygios galimybės dalyvauti įrodinėjimo procese per ikiteisminį tyrimą. Šio tyrimo objektu laikomos Lietuvos baudžiamojo proceso kodekso normos, kuriose įtvirtinti rungimosi ir procesinio lygiateisiškumo principai bei atskleistas jų turinys ikiteisminio tyrimo stadijoje. Tyrimu siekiama išnagrinėti gynybos ir kaltinimo šalių,, dalyvaujančių įrodinėjimo procese, veiklą skiriant ekspertizes, problemines proceso ir kriminalistines situacijas. Manoma, jog galimybės suteikimas gynybos šaliai tiesiogiai kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją su prašymu (o kartais ir net su reikalavimu) skirti ekspertize padėtų veiksmingiau įgyvendinti ekspertinio tyrimo galimybes. Šiuo metu egzistuojanti ekspertizių skyrimo tvarka riboja gynėjo teises naudoti visas teisėtas gynybos priemones tuo atveju, jei teisėjas atsisako skirti ekspertizę . Tyrimo tikslas - teikti siūlymus siekiant išvengti pusiausvyros tarp kaltinimo ir gynybos salių pažeidimo įgyvendinant ekspertinio tyrimo galimybes bei tobulinti teisinį ekspertizės skyrimo mechanizmą.en
dc.identifier.aleph000003889en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 76(68)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordBaudžiamasis procesasen
dc.subject.keywordIkiteisminis tyrimasen
dc.subject.keywordRungimosi principasen
dc.subject.keywordCriminal Procedureen
dc.subject.keywordPre-judicial investigationen
dc.subject.keywordPrinciple of competitivenessen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record