Show simple item record

dc.contributor.authorMečkauskas, Vidmantas
dc.date.accessioned2014-11-25T12:20:42Z
dc.date.available2014-11-25T12:20:42Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2966/2767
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12876
dc.description.abstractThe article includes analysis of conception of police actions, control content and submits the system of subjects authorized to implement the control of police actions. Political, social–economical, informative–technological processes running in the state and in society require the police and its institutions to grow into another higher level of quality of rendered social services. Such a purpose could be reached through a balanced mechanism of control of police actions. The article raises an issue of control as of one of methods ensuring legality of police actions and a problem of control content of police actions and indetermination of such a content. Subject of the research: control of police actions impelled by various factors in order to compare the results of police actions with the goals of police stated in legal acts and to ascertain the reasons and conditions for non–implementation of stated goals. In that case control is a feedback helping to reveal the basic practical problems and imperfections of police actions and to take necessary measures in order to eliminate such problems. Goals of the research: to reveal the ration of control content of police actions and indetermination of such a content in theoretical and practical level after evaluation of legal and managemental aspects of control.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePolicijos veiklos kontrolės turinio problemos: struktūrinis aspektas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje konceptualiu lygiu nagrinėjami pagrindiniai policijos veiklos kontrolės komponentai, jos samprata, kontrolės turinys bei pateikiama subjektų, įgaliotų vykdyti policijos veiklos kontrolę, sistema. Valstybėje ir visuomenėje vykstantys politiniai, socialiniai ekonominiai, informaciniai technologiniai procesai reikalauja, kad policija ir jos institucijos peraugtų į aukštesnį teikiamų socialinių paslaugų kokybiškumo lygį. Tai galima pasiekti darniai funkcionuojančiu policijos veiklos kontrolės mechanizmu. Straipsnyje keliama kontrolės, kaip vieno iš teisėtumo užtikrinimo policijos veikloje būdų, problema. Kontrolės reikšmę policijos veikloje lemia keletas aplinkybių: pirma, policija savo veikla apima plačiausią visuomenės saugumo užtikrinimo infrastruktūrą (t.y. žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešosios tvarkos palaikymas, įvairių teisės pažeidimų prevencija ir pan.), antra, policijos institucijos ir pareigūnai, įgyvendindami valdingo pobūdžio įgaliojimus, įgyvendina teisės taikomąją veiklą, trečia, policijos institucijos ir pareigūnai turi plačius įgaliojimus taikyti administracinio poveikio priemones visuomenės nariams. Įvardytos aplinkybės autoriui straipsnyje leidžia kelti ir tyrinėti hipotezę dėl bendro policijos veiklos kontrolės mechanizmo kūrimo, užtikrinančio efektyvų tiek policijos teikiamų socialinių teisinių paslaugų lygį, tiek visos policijos sistemos funkcionavimą.en
dc.identifier.aleph000002168en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 76(68)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordPolicinė teisėen
dc.subject.keywordPolicijos kontrolė. Mechanizmasen
dc.subject.keywordPolice lawen
dc.subject.keywordPolice controlen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record