Show simple item record

dc.contributor.authorGreičius, Saulius
dc.date.accessioned2014-11-25T12:05:34Z
dc.date.available2014-11-25T12:05:34Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2964/2765
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12874
dc.language.isolt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePrievartos naudojimo įgyvendinat valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijas teisinio reguliavimo aspekatai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisės normų privalomumui užtikrinti ne visada užtenka naudos, moralės normų, viešosios nuomonės ar įsitikinimų, todėl teisės privalomumas užtikrinamas pasitelkiant į pagalbą valstybės prievartą. Turintys atitinkamus įgaliojimus pareigūnai įstatymų numatytais atvejais turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Kadangi prievartos priemonių panaudojimas visais atvejais apriboja asmens, prieš kurį šios priemonės naudojamos, galimybę veikti pagal savo valią, asmens laisvę ribojančių priemonių naudojimas turi būti reglamentuotas įstatymo teisės normomis, paliekant pareigūnams diskrecijos teisę, pasireiškiančią tik švelnesnės prievartos formos pasirinkimu. Iš visų prievartos rūšių didžiausią pavojų asmeniui, prieš kuri naudojama prievarta, sukelia šaunamųjų ginklų naudojimas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas pareigūnų veiksmams, naudojant šaunamąjį ginklą, suteikia pernelyg plačią diskreciją, kuri šaunamojo ginklo naudojimą paverčia ne išimtiniais atvejais, o įprasta praktika. Straipsnyje, analizuojant prievartos priemonių naudojimą reglamentuojančiu teisės normų suderinamumą su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintomis nuostatomis dėl žmogaus teisių, teismų praktiką bei praktinius panaudojimo atvejus, pateikiami pasiūlymai teisiniam reguliavimui tobulinti.en
dc.identifier.aleph000002166en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 76(68)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordPrievarta (teisė)en
dc.subject.keywordValstybės sienos. Teisinė padėtis, įstatymai ir kt.en
dc.subject.keywordCompulsory measuresen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record