Show simple item record

dc.contributor.authorPuškorius, Stasys
dc.date.accessioned2014-11-10T09:26:58Z
dc.date.available2014-11-10T09:26:58Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2358/2164
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12852
dc.description.abstractThe risk assessment problems taking and implementing decisions are analyzed. In reality quite often the intuitive reasoning is used which follows from the assumption that decision or action is the best one. Author points at the drawbacks of such attitude and analyzes the possibilities of heuristics and rationality theory. It is underlined, that the risk is some instrument to measure the rationality the decision. Paper presents estimations of one and many variables, calculations and formulas which influence the quality of decision. The exclusive attention is paid to the risk assessment in audit; risk connected with audit findings, with audit planning, and audit procedures. Features of risk assessment have been explored in the paper.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSprendimų pasekmių rizikos lygmens įvertinimasen
dc.title.alternativeRisk assessment of decisions makingen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos rizikos įvertinimo problemos, priimant ir įgyvendinant įvairius sprendimus. Praktiškai dažnai remiamasi intuityviais samprotavimais, kurie įgalina manyti, jog priimtas sprendimas ar veiksmas yra geriausias šioje situacijoje. Atskleidžiami tokio požiūrio trūkumai. Nagrinėjamos euristikos ir racionalumo teorijos galimybės. Pabrėžiama, kad rizika yra priimto sprendimo racionalumo matas. Nagrinėjami vieno ir daugelio kintamųjų, veikiančių sprendimo kokybę, apskaičiavimo būdai ir taikytinos formulės. Daugiausia dėmesio skirta rizikos vertinimams atliekant veiklos auditą: rizikai, susijusiai su audito išvadomis, su audito planavimu, su audito procedūromis. Išskirti programų rizikos vertinimo ypatumai.en
dc.identifier.aleph000005237en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2006, Nr. 16en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordRizikaen
dc.subject.keywordRizikos įvertinimasen
dc.subject.keywordEuristikaen
dc.subject.keywordAuditasen
dc.subject.keywordRisken
dc.subject.keywordAssessmenten
dc.subject.keywordHeuristicsen
dc.subject.keywordAudit proceduresen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record