Show simple item record

dc.contributor.authorKraujelytė, Austė
dc.date.accessioned2014-11-10T06:54:07Z
dc.date.available2014-11-10T06:54:07Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2351/2157
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12845
dc.description.abstractUnder current conditions of knowledge economy intellectual property is one of the most important factor and resource for scientific, economic, and social development. Acquisition and management of this resource is crucial not only for business undertakings or public entities, but also for states in a broader sense. Intellectual property or knowledge is source of innovation in all spheres of life and especially in electronic space. Electronic space embraces such fields as e-democracy, e-government, e-business, e-health, e-learning and others. However, it is important to analyse e-government and e-business, as these fields in many European states are among priorities of knowledge society development. Moreover, e-business and e-government are knowledge and innovation intensive spheres, which have possibilities to exploit possibilities of intellectual property and create knowledge-based economy. However intellectual property as a resource is very complex, time intensive and requires substantial financial and technical resources. Frequently creation, acquisition, and usage of intellectual property involve several social groups, for ex. Science and business communities or science and state institutions. The aim of this paper is to analyse main trends in intellectual property transfer between science, business, and state institutions in e-government and e-business context and show the importance of intellectual property to the development of these fields. The paper analyses intellectual property transfer between science, business and state institutions, potential of intellectual property usage for e-government and e-business development, principles of foreign knowledge transfer examples and possibilities to adapt these principles in Lithuanian context. There is analysed prevailing concept of intellectual property and its transfer and initiatives of e-government and e-business.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleIntelektinė nuosavybė kaip e. verslo ir e. valdžios plėtros veiksnysen
dc.title.alternativeIntellectual property as a factor for e-government and e-business developmenten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiuolaikinės žinių ekonomikos sąlygomis intelektinė nuosavybė yra vienas iš svarbiausių mokslinės, ekonominės ir socialinės pažangos veiksnių bei išteklių, kurio valdymas tampa gyvybiškai svarbus ne tik verslo įmonėms ar valdžios institucijoms, bet ir valstybėms apskritai. Intelektinė nuosavybė arba žinios yra inovacijų visose visuomenės gyvenimo srityse, ypač elektroninėje erdvėje, šaltinis. Elektroninė erdvė apima tokias sritis kaip e. demokratija, e. valdžia, e. verslas, e. sveikata, e. mokymasis ir kitas. Tikslinga nagrinėti e. verslą ir e. valdžią, nes šios sritys daugelyje Europos ir pasaulio valstybių yra priskiriamos prie prioriteti-nių žinių visuomenės plėtros krypčių. Be to, e. verslas ir e. valdžia yra žinių ir inovacijų reikalaujančios sritys, suteikiančios puikias galimybes išnaudoti įvairios intelektinės nuosavybės teikiamas galimybes ir kur-ti žiniomis grįstą ekonomiką. Tačiau intelektinė nuosavybė kaip veiksnys ir išteklius yra sudėtingas, kompleksiškas, reikalaujantis laiko bei finansinių ir techninių išteklių. Dažnai intelektinės nuosavybės kūri-mas, įsigijimas ir naudojimas įtraukia kelias visuomenės grupes, pavyzdžiui, mokslo ir verslo bendruomenes arba mokslo ir valstybės administravimo institucijas. Autorės keliamas tikslas - išanalizuoti pagrindines intelektinės nuosavybės perdavimo tarp mokslo, verslo ir valdžios institucijų tendencijas e. verslo ir e. valdžios kontekste bei pagrįsti intelektinės nuosavybės svarbą šių sričių plėtrai. Straipsnyje pateikiama intelektinės nuosavybės perdavimo mokslo, verslo ir valdžios institucijoms analizė, intelektinės nuosavybės panaudojimo e. verslo ir e. valdžios plėtrai potencialo įvertinimas, užsienio valstybių pavyzdžiais pagrįsti intelektinės nuosavybės perdavimo principai ir tų princi-pų pritaikymo galimybės Lietuvoje.en
dc.identifier.aleph000002331en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2006, Nr. 17en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordŽiniosen
dc.subject.keywordIntelektinė nuosavybėen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection02S - Politikos mokslaien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record