Show simple item record

dc.contributor.authorŠtaras, Kęstutis
dc.contributor.authorČepuraitė, Daiva
dc.contributor.authorKudukytė-Gasperė, Renata
dc.date.accessioned2014-11-06T12:06:56Z
dc.date.available2014-11-06T12:06:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/health-policy-and-management/article/view/424/1418
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12827
dc.description.abstractThis article analyses the distribution of activities, performed by primary health care specialists (GPs and nurses) during working time. Many countries have been paying special attention to health care oriented primarily towards patient and his needs in the recent years. This attitude also is reflected in the health care reform in Lithuania. However, scientists have reported that health care system is unfavourable and there is lack of management of health care problems, such as queues for consulting, lack of time for consulting the patient, indeterminate referrals or objectives of examinations. During their work time, health care specialists have to spend more and more time not directly with the patient, but filling documentation. Seeking to change this situation, it is proposed to start applying case management for specific duties of the GPs and nurses. This study aims to analyse the distribution of activities during the work day of the GPs and nurses, determine the correlations between time costs and characteristics of the respondents and to propose the capable interventions of case management specialist. The results showed that health care specialists serve on average 28 patients during the working time of one day. This indicator increased 21%, compared with a similar study carried out in 1996. Comparing the time dedicated to the patient’s first consultation, there has been noticed a decrease of 1,4% since 1996. It was assessed that the majority of GPs spare from 5 to 8 minutes for the first time consultation and only 4 minutes for the second one. In 2013, the time spared for patients constituted 83,6% of the working time. 30,2% of that time was spent on filling documentation. A major part of the documentation work was assigned to the nurses from the primary health care staff. In 2013, it was noticed that the specialists spend only 5,3% of their work time on prevention activities.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAmbulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų darbo laiko paskirstymo tyrimasen
dc.title.alternativeThe distribution of working time of the health care specialists, employed in ambulatory health care institutionsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamos ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūroje dirbančių gydytojų ir slaugytojų veiklos darbo dienos metu ir vertinamas joms atlikti skiriamas laikas. Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje pasaulio šalių dėmesio susilaukusi sveikatos priežiūros sistemos orientacija į pacientą ir jo poreikius tampa vis svarbesne sveikatos sistemos reformos dalimi ir Lietuvoje. Tačiau mokslininkai atkreipia dėmesį į Lietuvoje nepalankią pacientui sveikatos priežiūros sistemą bei sveikatos problemų vadybos stoką. Tikslas: išanalizuoti ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių specialistų darbo dienos laiko paskirstymą, nustatyti laiko sąnaudų ryšius su respondentų charakteristikomis bei pasiūlyti galimas atvejo vadybininko intervencijas. Tyrimo rezultatai: nustatyta, kad apklausti asmens sveikatos priežiūros specialistai per dieną vidutiniškai priima po 28 pacientus, t. y. per dieną priimamų pacientų skaičius nuo 1996 iki 2013 m. išaugo 21 proc. Lyginant pacientų priėmimui skirtą laiką 1996 m., kuris sudarė 85 proc. viso skiriamo darbo laiko, nustatyta, kad 2013 m. pacientų priėmimui skiriamas darbo laikas sumažėjo 1,4 proc. Nustatyta, kad 2013 m. dauguma šeimos gydytojų pirminiam paciento ištyrimui skiria nuo 5 min. iki 8 min., o pakartotiniam vos 4 min. 2013 m. įvertinus specialistų skiriamą laiką profilaktiniam darbui, pastebėta, kad šiai veiklai skiriamas laikas sudaro tik 5,3 proc. viso darbo laiko.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/SPV-13-1-5-11en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000015487en
dc.publication.sourceSveikatos politika ir valdymas, 2013, [Nr.] 1(5)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordAmbulatorinė asmens sveikatos priežiūraen
dc.subject.keywordDarbo veiklosen
dc.subject.keywordProfilaktikaen
dc.subject.keywordPacientų konsultacijosen
dc.subject.keywordOut-patient careen
dc.subject.keywordActivities during the work day of GPsen
dc.subject.keywordPrevention activitiesen
dc.subject.keywordCase manageren
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection02S - Politikos mokslaien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record