Show simple item record

dc.contributor.authorKelly, Diane L.
dc.date.accessioned2014-11-06T09:16:31Z
dc.date.available2014-11-06T09:16:31Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/health-policy-and-management/article/view/558/1413
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12822
dc.description.abstractThe focus of the article is a midsize community hospital in New York City, where the percentage of foreign-born workers, healthcare workers, doctors and nurses is higher than national levels. The hospital is located in the area containing more immigrants and higher concentrations of immigrant groups than any other part of the city. Dynamics related to the hospital’s 90% non-white, mostly foreign-born, multilingual workforce appeared to influence hospital’s capability to change and improve performance. Also, observations and issues about community and organizational demographics, language context and proficiency, immigrant assimilation rates, contrasting country cultures and other related topics are explored in the article. This exploratory study revealed numerous areas that could be relevant to the quality of care, patient safety and organizational effectiveness, including language proficiency and context, cultural perceptions, immigrant assimilation and demographics of the area, in which the hospital is located.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleA predominantly foreign-born or foreign-trained work force: one hospital’s experienceen
dc.title.alternativeVyraujanti užsienio kilmės ar užsienio valstybėse apmokyta darbo jėga: vienos ligoninės patirtisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠia tiriamąja studija siekiama geriau suprasti, kokią įtaką vidutinio dydžio bendruomenės ligoninei Niujorke turėjo faktas, kad joje daugiausiai dirbo užsienio valstybėse gimę asmenys. Užsienyje gimusių ligoninių aptarnaujančiųjų darbuotojų ir užsienyje gimusių gydytojų ir slaugytojų procentas Niujorke yra pastebimai didesnis lyginant su nacionaliniu lygmeniu. Analizuojama ligoninė yra įsikūrusi miesto rajone, kuris išsiskiria didesniu imigrantų skaičiumi ir didesne imigrantų grupių koncentracija lyginant su kitomis miesto dalimis. Tokia rajono aplinka lėmė, kad 90 % ligoninės personalo yra ne baltaodžiai, be to, didžioji dalis ligoninės darbuotojų yra gimę už JAV ribų. Ligoninėje sunkiai ir lėtai sekėsi įgyvendinti ir įtvirtinti įvairias teigiamų pokyčių iniciatyvas. Tai, kas prasidėjo kaip kvazimoksliniai tyrimai kokybės gerinimo požiūriu, išsivystė į šią tiriamąją studiją dėl demografijos, imigrantų asimiliacijos, komunikacinių ir kultūrinių skirtumų reikšmės stabdant inovacijų ir pokyčių iniciatyvas. Nors užsienyje gimę sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę gauti licenciją ir legaliai dirbti JAV, per pirmuosius (pastaruosius) penkiolika metų kultūrinės asimiliacijos srityje padaryta nedidelė pažanga. Staigūs imigracijos ir imigrantų koncentracijos procesai lemia kalbos mokėjimo lygio mažėjimą, kas, savo ruožtu, turi įtakos tiek komunikacijos procesams (bendravimui), tiek ir žmonių įspūdžiams. Kalba turi įtakos komunikacijai, darbuotojo suvokimui ir įžvalgai. Šalies kontekstas įtakoja, ką ir kaip šnekamoji kalba perduodama ir kaip perduodama žinia yra suprantama. Efektyvi komunikacija yra raktas į pacientų saugumą. Atsižvelgiant į tarptautinę darbo aplinkos prigimtį ligoninėje yra didelė komunikacinių trikdžių tikimybė. Atskiriems asmenimis ar darbo grupėms iš skirtingų kultūrų gali atsirasti problemų ligoninės valdymo ar klinikinėje aplinkoje. Nepanašūs arba net priešingi skirtingų kultūrų požymiai tokiose srityse kaip galios distancija ir kolektyvizmas galėtų sukurti nepalankią aplinką veiksmingam komandiniam darbui, darbuotojų atsakomybei/ atskaitomybei ar kokybės gerinimui valdymo ar klinikinės veiklos srityse. Straipsnyje pateikiamos pastabos ir išvados dėl daugiakultūrės ir daugiakalbės Centrinio Bruklino (Central Brooklyn) ligoninės veiklos.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/SPV-13-1-5-06en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000015479en
dc.publication.sourceSveikatos politika ir valdymas, 2013, [Nr.] 1(5)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordUžsienyje gimę sveikatos priežiūros darbuotojaien
dc.subject.keywordUžsienyje apmokyti sveikatos priežiūros darbuotojaien
dc.subject.keywordLigoninės darbuotojaien
dc.subject.keywordForeign-born healthcare workersen
dc.subject.keywordForeign trained healthcare workersen
dc.subject.keywordHospital workforceen
dc.subject.keywordQuality improvementen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record