Show simple item record

dc.contributor.authorMelnikas, Borisas
dc.date.accessioned2014-11-05T11:44:48Z
dc.date.available2014-11-05T11:44:48Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2341/2147
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12813
dc.description.abstractThe paper aims to evaluate the main features of the creation and development of the integral cultural space in Europe and the main problems of provision of equal rights in the context of the transition processes in the Central and Eastern Europe. The paper has used the outcomes of the research done over the recent several years, dedicated to the diagnostics of the problems of transformations as well as economic and social development in Central and Eastern Europe with a special reference to the development of the integral cultural space and human rights. Major findings show that the creation and development of the integral cultural space in Europe is a very complex and controversial process and in this course various problems and conflicts arise. Therefore, to encourage the creation of the integral cultural space in Europe appropriate cultural policies are necessary to be implemented in the Europe. These policies may embrace many priorities including - the preservation of cultural diversity; - adaptation and dissemination of integrated European dimensions; - elimination of inappropriate factors within humanism and democracy of all European countries; - provision of equal rights in all groups of modern society. For implementation of key priorities of cultural policies the use of a number of pan-European scale special programmes is suggested. The new non-traditional ideas of possible economic and social development in Central and Eastern Europe are discussed.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEqual rights and transition processes in the East and Central European countriesen
dc.title.alternativeLygios galimybės ir transformacijų procesai Rytų ir Vidurio Europos šalyseen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje kompleksiškai nagrinėjami sudėtingi ir prieštaringi bendros kultūros erdvės Europoje formavimosi procesai. Daugiausia dėmesio skiriama transformacijoms Rytų ir Vidurio Europos šalyse kaip esminiam bendros kultūros erdvės visoje Europoje formavimosi veiksniui. Ypač pabrėžiamos tos transformacijų procesų aplinkybės, kurios daro įtaką įvairių visuomenės sluoksnių ir grupių lygių galimybių sampratos pokyčiams bei lygių galimybių principo įgyvendinimo perspektyvoms. Parodyta, kad lygių galimybių principas išreiškia prioritetines vertybes, kurias siekiama įgyvendinti bendroje kultūros erdvėje Europoje: lygių galimybių samprata ir realūs gebėjimai jas įgyvendinti apibūdina visuomenės brandą bei raidos perspektyvas. Lygių galimybių principo įgyvendinimas nagrinėjamas atsižvelgiant ir į bendruosius kultūros erdvės Europoje pokyčius, ir į specifinius transformacijų Rytų ir Vidurio Europoje ypatumus. Ypač svarbu, kad transformacijų procesai, per pastaruosius keliolika metų vykę Rytų ir Vidurio Europos šalyse, išreiškia įvairiuose visuomenės sluoksniuose ir grupėse išryškėjusią požiūrių į lygias galimybes kaitą. Straipsnyje pateikiami bendros kultūros erdvės formavimuisi Europoje skirtų tyrimų rezultatai. Išryškinti svarbiausieji bendros kultūros erdvės požymiai, atskleistos šios erdvės formavimosi problemos, ypač tos, kurias nulemia Europos Sąjungos plėtra bei Rytų ir Vidurio Europos šalyse vykstantys socialiniai ir ekonominiai pokyčiai. Suformuluoti esminiai transformacijų procesų ir Europos Sąjungos plėtros dėsningumai, išryškinti lygių galimybių užtikrinimo dėl spręstinų problemų sprendimo būdai ir prioritetai. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai, skirti viešosios politikos ir administravimo priemonėmis spręsti problemas, kylančias formuojantis bendrai kultūros erdvei Europoje. Ypač veiksmingomis laikytinos tarpusavyje suderintų nacionalinių ir tarptautinių programų, skirtų plėtoti bendrą kultūros erdvę Europoje, parengimas ir įgyvendinimas. Straipsnyje išsamiai apibūdinamas šių programų turinys ir nurodomi jų prioritetai.en
dc.identifier.aleph000005251en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2006, Nr. 17en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTransformacijosen
dc.subject.keywordBendra kultūros erdvėen
dc.subject.keywordTransitionen
dc.subject.keywordIntegral cultural spaceen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record