Show simple item record

dc.contributor.authorStaugaitytė, Viktorija
dc.date.accessioned2014-11-05T09:51:22Z
dc.date.available2014-11-05T09:51:22Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2952/2753
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12810
dc.description.abstractIn this article one examines how do the rulings of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, whereby a legal act is recognised as the one which is in conflict with the Constitution (or a law), act in regard to time. Various European countries use different ways to solve this issue. Legal power and consequences of the Constitutional Court rulings by which one holds that a legal act is non–constitutional in regard of time, as well as a need to respectively correct such consequences basically depends upon which of the two doctrinal theories (invalidity or repealing), interpreting the notion of non–constitutionally in different ways, the model of constitutional justice of particular country is based. In the article the author reviews the basic models of regulating consequences caused by the decisions of constitutional justice institutions and, on the basis of the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania as well as practice of Lithuanian courts, she analyses whether the power of rulings of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania is directed solely to the future (ex nunc), or whether the rulings are valid retroactively (ex tunc) in certain situations thus influencing legal relations which had aroused prior to the moment of coming into force of the said decisions.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriais pripažįstama, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai (ar įstatymui), veikia laiko požiūriu. Įvairiose Europos valstybėse šis klausimas sprendžiamas nevienodai. Konstitucinių teismų sprendimų, kuriais konstatuojamas teisės aktų nekonstitucingumas (neteisėtumas), teisinė galia ir padariniai laiko požiūriu, taip pat poreikis šiuos padarinius atitinkamai koreguoti labai priklauso nuo to, kuria iš dviejų doktrininių teorijų (negaliojimo ar nuginčijamumo), skirtingai aiškinančių nekonstitucingumo sampratą, pagrįstas tam tikros valstybės konstitucinės justicijos modelis. Straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai konstitucinės justicijos institucijų sprendimų padarinių reguliavimo modeliai ir, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija bei Lietuvos teismų praktika, nagrinėjama, ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų galia yra nu-kreipta išimtinai į ateitį (ex nunc), ar kai kuriose situacijose jie veikia retroaktyviai (ex tunc), paliesdami iki jų įsigaliojimo kilusius teisinius santykius.en
dc.identifier.aleph000002198en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 77(69)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordSprendimų vykdymas (teisė)en
dc.subject.keywordNutarimų retroaktyvumasen
dc.subject.keywordPoveikis. ex tunc. ex nuncen
dc.subject.keywordLegal power of rulingsen
dc.subject.keywordEffect ex tunc and nuncen
dc.subject.keywordRetroactive validity of rulingsen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record