Show simple item record

dc.contributor.authorMalevski, Hendryk
dc.date.accessioned2014-10-30T09:46:08Z
dc.date.available2014-10-30T09:46:08Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2926/2729
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12732
dc.description.abstractThe research analyses the upraise reasons and grounds of new institute of the Penal Code of Lithuania -„investigation of crime scene". Crime scene examination as one of the most important procedural actions of crime investigation always was in a view of scientists and patricians. Specialists of criminalistic and penal procedure paid a lot of attention for this action. There was noticed after some time that traditional conception of a crime scene examination doesn’t fit demands of practice and blocks the implement of modern scientific and technical ideas and technologies in the crime investigation processes. The attitudes of old conceptions, Consolidated in the old Penal code, accented the common organizational and fixative aspects of crime scene examination. Meanwhile the demands of practice required to start implementation of the modern instrumental methods and technologies on crime scene. Such the modern methods and technologies let quickly and trustfully to receive information and investigate it, create beneficent circumstances for establishment of circumstances of crime, to use information in crime investigation with expedition. Methodological grounds of crime scene investigation conception were created already in 1997, and in 2003, then the new Penal Code started to be in force, legal base for implementation of such new methodises in practice up started. We should indicate, that because of existing organisational and others problems this procedural action isn’t effectively used during crime investigation. The main idea of our supposed conception is that in present situation crime scene investigation could be of three levels: - investigation of separate crime scene element; - investigation of local crime scene structure; - investigation of crime scene situation.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleĮvykio vietos tyrimo instituto raida : |b atsiradimo prielaidos, įgyvendinimo problemos ir tobulinimo perspektyvos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojama naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso instituto - „įvykio vietos tyrimas" atsiradimo priežastys ir prielaidos. įvykio vietos apžiūra kaip vienas iš svarbiausių procesinių veiksmų tiriant nusikalstamas veikas visada buvo mokslininkų ir praktikų akiratyje, šiam veiksmui daug dėmesio skyrė baudžiamojo proceso ir kriminalistikos specialistai. Laikui bėgant buvo pastebėta, kad tradicinė įvykio vietos apžiūros koncepcija neatitinka praktikos poreikių ir stabdo pažangių mokslo ir technikos idėjų bei technologijų taikymą tiriant nusikalstamas veikas. Ankstesnės koncepcijos nuostatos, įtvirtintos senajame kodekse, pabrėžė bendruosius organizacinius ir įtvirtinamuosius įvykio vietos apžiūros aspektus. Tuo tarpu praktikos poreikiai reikalavo pradėti įvykio vietoje taikyti šiuolaikinius instrumentinius metodus ir pažangias technologijas, kurios leistų greitai ir patikimai gauti informaciją ir ją ištirti, sudarytų palankias sąlygas nustatyti nusikaltimo aplinkybes, operatyviai panaudoti informaciją tiriant bylą. Įvykio vietos koncepcijos metodologiniai pagrindai buvo sukurti jau 1997 m., o 2003 m. įsigaliojus naujam DFK atsirado teisinis pagrindas taikyti šias pažangias metodikas praktikoje. Kartu būtina pažymėti, kad dėl egzistuojančių organizacinių, metodinių ir kitų problemų šis procesinis veiksmas nėra sėkmingai taikomas tiriant nusikaltimus. Pagrindinė mūsų pateiktos koncepcijos idėja ta, jog šiuo metu įvykio vietos tyrimas gali būti trijų lygių: - atskiro įvykio vietos elemento tyrimas; - lokalinės įvykio vietos struktūros tyrimas; - įvykio vietos situacijos tyrimas.en
dc.identifier.aleph000002108en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 1(79)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordĮvykio vietos apžiūraen
dc.subject.keywordTeismo ekspertizėen
dc.subject.keywordCrime scene observationen
dc.subject.keywordForensic examinationen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record