Show simple item record

dc.contributor.authorBaležentis, Alvydas
dc.date.accessioned2014-10-29T09:15:53Z
dc.date.available2014-10-29T09:15:53Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2248/2056
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12693
dc.description.abstractOne of the most important directions of the cooperation between public and private sector is the implementation of the state innovation policy in the organizations. Innovation policy has to contribute to form the innovation field, which would be favourable for the constant renewal of the enterprise, The methodical issues of the analysis of the organization's innovation field and the factors of the innovation fields of the enterprises are discussed in this article. 70 enterprises of different size (micro, small, medium and big enterprises) participated in the research conducted. The research was conducted by stages and it was based on such methods as the analysis of resources, expert evaluations, questionnaire survey, analysis of results. The most important external and internal factors of innovation stimulation and innovation stopping in the enterprises innovation fields were identified during the research. The most significant public (external) factors promoting the innovations are the changes in the market, progress of science, training system, decrease of labour resources while the stopping factors are the competition in the market, expensive new technologies, lack of specialists, problems of qualification raising. The results of the research are relevant in making public innovation policy, in preparing the strategies and programmes for the creation of innovation system.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOrganizacijos inovacinio lauko veiksnių analizėen
dc.title.alternativeAn analysis of the factors of organization's innovation fielden
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltViena svarbiausių viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo krypčių - valstybės inovacinės politikos įgyvendinimas organizacijose. Inovacinė politika turi padėti formuoti inovacinį lauką, palankų nuolatiniam įmonės atsinaujinimui. Siame straipsnyje aptariami organizacijos inovacinio lauko analizės metodiniai klausimai, įmonių inovacinių laukų veiksniai. Inovacinio lauko veiksniai tirti įvairaus dydžio, veiklos sričių ir inovatyvumo lygio 70 įmonių. Tyrimas atliktas etapais šaltinių analizės, ekspertinių vertinimų, anketinės apklausos, rezultatų analizės metodais. Tyrimo metu nustatyti svarbiausieji išoriniai ir vidiniai inovacijų skatinimo ir stabdymo veiksniai įmonių inovaciniuose laukuose. Svarbiausieji viešieji (išoriniai) veiksniai, skatinantys inovacijas, yra rinkos pokyčiai, mokslo pažanga, mokymo sistema, darbo išteklių mažėjimas; stabdantys veiksniai: konkurencija rinkoje, brangios naujos technologijos, specialistų trūkumas, kvalifikacijos kėlimo problemos. Tyrimo rezultatai aktualūs, formuojant viešąją inovacinę politiką, rengiant inovacijų sistemos kūrimo strategijas ir programas.en
dc.identifier.aleph000003645en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2007, Nr. 22en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordInovacijų vadybaen
dc.subject.keywordInovacinis laukasen
dc.subject.keywordInnovation managementen
dc.subject.keywordInnovation fielden
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record