Show simple item record

dc.contributor.authorJuknevičienė, Vita
dc.date.accessioned2014-10-27T13:23:23Z
dc.date.available2014-10-27T13:23:23Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2014/1824
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12685
dc.description.abstractThe general framework of the article is the analysis of aspects of the rotational role of public administration human resources in the contemporary democracy development and its processes. It pays attention to the interplay between the requirements of human resources activities and the democracy references. The analysis provided in the paper emphasizes, that the personnel of public administration organizations integrates into public policy implementation as tools for warranty and continuation of democratization processes. The main result of this article is a double-sided idea, that human resources are involved in establishment, determination, consolidation and development processes of democracy; from the other side, democracy makes a great impact on public administration human resources through democratic values and their system.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKintamas viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių vaidmuo šiuolaikiniuose demokratijos vystymo procesuoseen
dc.title.alternativeThe changing role of public administration human resources in processes of contemporary democracy developmenten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami kintamo viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių vaidmens aspektai šiuolaikiniame demokratijos vystymo kontekste. Pabrėžiamas santykis tarp reikalavimų žmogiškiesiems ištekliams ir jų veiklai bei demokratijos ypatybių. Pateiktoje analizėje akcentuojama tai, kad viešojo administravimo organizacijų darbuotojai įsilieja į viešosios politikos įgyvendinimą kaip įrankiai demokratizacijos procesams užtikrinti ir tęsti. Straipsnyje plėtojama dviguba idėja: viena vertus, viešojo administravimo žmogiškieji ištekliai yra aktyviai įtraukiami į demokratijos kūrimo, tinkamų sąlygų jai sudarymo ir nuolatinio stiprinimo bei vystymo procesus, kita vertus, pati demokratija veikia viešojo administravimo organizacijų ir jų darbuotojų veiklą per demokratines vertybes ir jų sistemą.en
dc.identifier.aleph000005323en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2008, Nr. 23en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordDemokratijaen
dc.subject.keywordŽmogiškieji ištekliaien
dc.subject.keywordDemocracyen
dc.subject.keywordHuman resourcesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record