Show simple item record

dc.contributor.authorGaruckas, Rimantas
dc.contributor.authorKaziliūnas, Adolfas
dc.date.accessioned2014-10-24T11:33:00Z
dc.date.available2014-10-24T11:33:00Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2005/1815
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12676
dc.description.abstractThese days information technologies improve rapidly in raising information society and opening wide opportunities to provide some services electronically. It became necessary to create an effective and secure system which could ensure efficient provision of electronic services. For this purpose an electronic signatare was created, which is equated to a written signature. This article emphasizes the urgency to use an electronic signature, describing the legislative framework, and analyzes the implementation of the law of electronic signature in Lithuania. Firstly, the meaning of electronic signature based on definitions given in Lithuanian legal acts and international documents is explained. Also, the opportunities of usage of electronic signature are discussed. The practice of using electronic signature in Lithuania has been analyzed, positive and negative aspects have been identified. In this article a lot of attention is paid to differences of legislation of electronic signature and the possibilities of its implementation, which reduce the efficiency of an electronic signature. The object of this article is the law of electronic signature and a problem of its implementation in Lithuania. The article analyzes some legal acts related to electronic signature and its effect in Lithuania, evaluates the implementation process of the law of electronic signature and analyzes its features.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleElektroninio parašo teisinis reglamentavimas ir jo įgyvendinimo ypatumai Lietuvojeen
dc.title.alternativeThe law of electronic signature and peculiarities of its implementation in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVis sparčiau tobulėjant informacinėms technologijoms, formuojantis informacinei visuomenei bei atsiveriant platesnėms galimybėms kai kurias paslaugas teikti elektroniniu būdu, iškilo reikiamybė sukurti veiksmingą ir saugią sistemą, užtikrinančią efektyvų elektroninių paslaugų teikimą. Šiuo tikslu ir buvo sukurtas elektroninis parašas, kurį iš esmės galima prilyginti rašytiniam. Straipsnyje akcentuojamas elektroninio parašo naudojimo aktualumas, apibendrinami jį reglamentuojantys teisės aktai bei nagrinėjami jo įgyvendinimo ypatumai Lietuvoje. Pirmiausia atskleidžiama elektroninio parašo samprata remiantis tiek Lietuvos teisinėje bazėje, tiek tarptautiniuose dokumentuose pateiktais apibrėžimais, kartu aptariamos ir jo naudojimo galimybės. Tiriama elektroninio parašo naudojimo patirtis Lietuvoje išskiriant tiek teigiamus, tiek neigiamus jos aspektus. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys l elektroninio parašo teisinio reglamentavimo ir realaus įgyvendinimo laiko nesutapimus, dėl kurių atsiranda kliūtys, trukdančios sklandžiai veikti elektroniniam parašui.en
dc.identifier.aleph000004601en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2008, Nr. 24en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordElektroninis parašasen
dc.subject.keywordAtvirasis ir uždarasis raktaien
dc.subject.keywordSertifikatasen
dc.subject.keywordDuomenų apsaugaen
dc.subject.keywordElectronic signatureen
dc.subject.keywordPublic and private keysen
dc.subject.keywordCertificateen
dc.subject.keywordData protectionen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record