Show simple item record

dc.contributor.authorNovikovienė, Lina
dc.date.accessioned2014-10-23T11:34:59Z
dc.date.available2014-10-23T11:34:59Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2887/2690
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12642
dc.description.abstractDifferent information could be received during accomplishment of experts’ examination, such an information is important both for averment of crime composition, for solution of other important question of investigation as establishment of circumstances caused crime commitment. Measures and methods of experts (specialist)’ prophylactic activity could be part of experts’ examination process (in pre–trial investigation), and it could be the element of self– contained prophylactic activity that is accomplishing by expert criminalistic institution. Expert (specialist)’ activity in a field of crime prophylaxis could run in different aspects. It could be establishment of circumstances caused crime commitment, or statement of particular mechanism’ disadvantages, or arrangement of prophylactic recommendations, or methodical, scientific, investigative work, and etc.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEkspertinė profilaktika: galimybės ir praktinis įgyvendinimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAtliekant ekspertinius tyrimus, galima gauti įvairaus pobūdžio informacijos, kuri reikšminga ir įrodinėjant nusikaltimo sudėtį, ir sprendžiant kitus klausimus, svarbius norint sėkmingai ištirti bylą. Tai gali būti ir nusikalstamos veikos darymą nulėmusių aplinkybių nustatymas. Eksperto (specialisto) profilaktinės veiklos priemonės bei metodai gali būti ir sudėtinė ekspertinio tyrimo proceso (ikiteisminiame tyrime) dalis, ir savarankiškos profilaktinės veiklos, kurią vykdo ekspertinė kriminalistinė įstaiga, elementas. Eksperto (specialisto) veikla nusikaltimų profilaktikos srityje gali vykti įvairiomis kryptimis. Tai ir aplinkybių, lėmusių nusikalstamos veikos darymą, išaiškinimas, ir atitinkamų mechanizmų trūkumų konstatavimas, profilaktinių rekomendacijų rengimas, metodinis, mokslinis tiriamasis darbas ir kt. Ekspertinės profilaktikos svarba ir reikšmė mokslinėje literatūroje pabrėžiama jau seniai, tačiau dabartinė ekspertinė profilaktinė veikla vis dėlto neatitinka šios dienos poreikių ir neišnaudoja savo galimybių. Ekspertinės profilaktikos galimybes nepakankamai įvertina ikiteisminio tyrimo tyrėjai, todėl nėra teisinio šios veiklos reglamentavimo, patys ekspertai nerodo iniciatyvos, šios veiklos subjektai per mažai žino apie profilaktinės veiklos tikslus, kryptis ir pan., kyla objektyvus poreikis daugiau dėmesio skirti ir ekspertinės profilaktikos teorijos, ir praktikos problemoms. Straipsnio tikslas – atskleisti ekspertinės profilaktikos galimybes bei įvertinti jų įgyvendinimo praktiką pagrindinėse Lietu-vos ekspertinėse įstaigose. Iškeltam tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai: - atlikti ekspertinės profilaktikos galimybių nusikalstamų veikų tyrimo praktikoje analizę; - empirinio tyrimo (anketinės apklausos) pagrindu nustatyti, kokioms ekspertinės profilaktikos kryptims ekspertai (specialistai) teikia pirmenybę savo praktinėje veikloje.en
dc.identifier.aleph000002186en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 4(82)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTeismo ekspertaien
dc.subject.keywordKriminalistikaen
dc.subject.keywordExperten
dc.subject.keywordCriminalistic prophylaxisen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record