Show simple item record

dc.contributor.authorPaškauskas, Žydrūnas
dc.date.accessioned2014-10-21T08:09:21Z
dc.date.available2014-10-21T08:09:21Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2874/2677
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12627
dc.description.abstractThe confidentiality, authenticity, integrity, obligation and availability of information systems based information and processes are mission-critical for the operation of most large organizations – in many cases, these efforts are imposed by legal and regulatory requirements. Technological development has multiplied and diversified the vectors for creation, production and exploitation information. The legal protection of technological measures applies without prejudice to public policy or public security. When applying the exceptions and limitations, they should be exercised in accordance with international and national obligations. Such exceptions and limitations may not be applied in a way which prejudices the legitimate interests of the right holder or which conflicts with the normal exploitation of his work or other subject matter. They should ensure, that right holders provide beneficiaries of such exceptions or limitations with appropriate means of benefiting from them, by modifying an implemented technological measure or by other means. Every country should provide effective sanctions and remedies for infringements of information security rights and obligations. The practice of OECD (Organisation for economic co-operation and development) in the field of information systems and information security and introduced the concept of a "culture of security" relating to safe information technology and Internet usage are observed in this article also. The most European countries security strategies are built on these guidelines. Information technology security shall be a key factor governing information technology use by Lithuanian public sector, businesses and consumers. A culture of security shall be built around the development and deployment of information systems and electronic information exchange in Lithuania. The new national information security strategy will help Lithuania become an information secure society.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleElektroninės informacijos saugos tarptautinio teisinio reguliavimo analizė: Lietuvos padėtis.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltInformacinių technologijų sauga yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis koordinuoti informacinių technologijų naudojimą Lietuvos viešajame bei privačiajame sektoriuose. Šiandien, kai didžioji visuomenės dalis daugiau ar mažiau priklauso nuo sklandaus informacinių sistemų darbo bei jomis teikiamų paslaugų, saugos reikalavimai iškyla į pirmąją vietą. Sparti naujos kartos technologijų plėtra lėmė nemažai pasikeitimų mus supančiame „daiktiniame“ pasaulyje. Nematerialios formos informacija tapo savarankiška vertybe. Tokios vertybės apsaugai skiriama vis daugiau dėmesio tiek techniniu, tiek ir teisiniu požiūriu visame pasaulyje. Aktyvi naujų informacinių technologijų plėtra informacinėje srityje ne tik gerina informacinių procesų ir veiklos kokybę, bet sukelia ir neigiamų pasekmių, tokių kaip nusikaltimai informatikai. Informacijos apsauga, ypač ekonominėje sferoje, – labai svarbi ir specifinė veiklos rūšis, kurią taip pat privalu nuosekliai ir išsamiai teisiškai reglamentuoti. Efektyvios informacijos saugos politikos ir teisės sukūrimas neįmanomas be technikų profesionalų ir teisininkų glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo, kadangi taikant kompiuterines technologijas atsiranda socialinių santykių, susijusių su asmens prigimtinėmis teisėmis, apsauga. Informacinių sistemų sauga turi būti suderinta su informacijos teisėto naudojimo ir laisvo duomenų judėjimo principais demokratineje visuomenėje. Sauga turi būti užtikrinama taip, kad ji atitiktų demokratinėje visuomenėje pripažintas vertybes. Pabrėžtina, kad egzistuojantys teisės aktai neturi varžyti teisių turėtojų teisėtų interesų arba trikdyti normalų tokios sistemos darbą. Kiekviena valstybė yra atsakinga už tokių sąlygų sukūrimą ir tinkamą jų taikymą.en
dc.identifier.aleph000002215en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 5(83)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordElektroninė informacijaen
dc.subject.keywordSaugos teisinis reguliavimasen
dc.subject.keywordElectronic informationen
dc.subject.keywordSecurity legal standarden
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record