Show simple item record

dc.contributor.authorMesonienė, Simona
dc.date.accessioned2014-10-21T07:43:06Z
dc.date.available2014-10-21T07:43:06Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2873/2676
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12626
dc.description.abstractThe research topic was of the article selected intentionally. Despite the fact Lithuania adopted new Penal code in 2003, the effective model of parole system wasn’t established. Additionally, rate of parolee’s recidivism is quite high. Analyzing the content and quality of the parole system developed in Lithuania, we observe that our country is facing many problems of the conditional release implementation. Thus, parole remains one of the chief topics in an ongoing and lively discussion of the purposes and practices of the criminal justice system in our country. The author highlights existent advantages and imperfections of the Penal Code regarding parole and proposes appropriate amendments of the Code. The main aims of the research are:firstly, to disclose the content of western parole system by analyzing it in the context of legal criteria and to define the definition of parole. Secondly, to evaluate the quality of the parole system existing in Lithuania and to disclose the range off issues associated with the parole process, and, thirdly, to propose concrete efficient ways of solving parole procedure and supervision problems in Lithuania. The article analyses legal regulation of parole (conditional release) in the Republic of Lithuania and in the foreign countries (United States of America, Canada, United Kingdom, and Sweden). The author reviews the variety of parole definitions in the various legal systems. Parole systems differ in various legal systems, also country to country. Thus, parole definition, decision making, supervision and revocation process in Lithuania and mentioned foreign countries, the similarities and differences thereof, are compared in this article. Regarding to this analysis the new theoretic definition of parole is proposed. Also the main features of parole and differences between similar legal institutes – parole and early discharge from punishment – are highlighted in the article.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisiniai lyginamieji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų aspektai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisiniu lyginamuoju metodu straipsnyje analizuojamas vienas iš bausmių vykdymo teisės institutų – lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų. Jame apžvelgiama lygtinio paleidimo samprata užsienio valstybių ir Lietuvos bausmių vykdymo teisės doktrinoje, tarptautiniuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, išryškinami lygtinio paleidimo požymiai ir skirtumai nuo kitų panašių teisės institutų. Remiantis šia analize svarstoma, ar lygtinis paleidimas laikytinas atleidimo nuo bausmės rūšimi, pateikiama lygtinio paleidimo sąvoka. Straipsnyje diskutuojama apie lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų ir lygtinio atleidimo nuo bausmės laikui nepasibaigus skirtumus, pagal kuriuos atribojami šie institutai. Straipsnyje nagrinėjamos aktualios lygtinio paleidimo taikymo teorinės ir praktinės problemos: lygtinio paleidimo taikymo apimtis, Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentavimo spragos bei užsienio valstybėse ir Lietuvoje galiojančios bei tarptautiniu teisės aktu siūlomos lygtinio paleidimo rūšys. Siūloma plėsti lygtinio paleidimo taikymo ribas, siekiant išvengti laisvės atėmimo bausmės atlikimo pataisos įstaigoje. Be to, aptariami šio instituto taikymo kriterijai (materialieji ir formalieji pagrindai) ir jų vertinimo problemos. Svarstoma, ar nuteistojo pavojingumo ir poreikių vertinimo priemonės bei metodai, taikomi Lietuvoje, yra patikimi. Pabrėžiama, kad tik subjektas, įgaliotas taikyti lygtinį paleidimą, gali vertinti lygtinio paleidimo kriterijus. Taip pat svarstoma, ar taikant lygtini paleidimą yra tikslingas teismo procesas. Straipsnyje analizuojamos ir lygtinio paleidimo panaikinimo problemos. Atsižvelgiant į tai, kad šios teisinės pasekmės kyla dėl pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, nagrinėjama lygtinai paleistųjų teisinė padėtis, įstatymų nustatytų jų pareigų atitikimas proporcingumo bei atsakomybės tikslingumo principams.en
dc.identifier.aleph000002214en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 5(83)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordLygtinis paleidimasen
dc.subject.keywordPataisos įstaigosen
dc.subject.keywordConditional releaseen
dc.subject.keywordParoleen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record