Show simple item record

dc.contributor.authorŽilinskas, Dainius
dc.date.accessioned2014-10-21T07:16:15Z
dc.date.available2014-10-21T07:16:15Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12623
dc.description.abstractThe article focuses on topical notions of the Lithuanian law enforcement institutions, their distinctive features and principles. Analysis of the notion of law enforcement institutions focuses on the legislation of the Republic of Lithuania that regulates establishment and performance thereof. The article attaches certain importance to the semantics behind the notion of law enforcement itself. It is then concluded that in terms of its function the notion of law and order is wider therefore it includes the notion of law enforcement. The semantics of law enforcement indicates protection of law against an adverse action. Therefore state institutions that are assigned this function have wider remits in order to ensure legal order in the state and to protect it (hence many of institutions are referred to as law enforcement institutions in the legislation that regulates their establishment and performance). It is suggested that law enforcement institutions should be distinguished among others in terms of their functions, legal status of their employees and their place in the system of state institutions. It is concluded that the law enforcement is an undisputed function, while institutions that perform it are institutions that ensure (protect) the law and order, i.e. the law enforcement institutions. The article discusses issues relating to attribution or nonattribution of institutions that exercise judicial authority (courts and prosecutor offices) to law enforcement institutions and legal regulation of their performance. Enforcement of justice is considered to be an intrinsic part of law enforcement while the idea (principle) of justice itself is considered to be one of the goals of law enforcement. However, enforcement of justice is a very specific function of the state relating to the judicial (enforcement of justice) principles embedded in the Constitution.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKai kurie Lietuvos teisėsaugos institucijų bruožai ir veiklos principaien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjami svarbūs Lietuvos teisėsaugos institucijų sampratos, jų skiriamųjų bruožų ir veiklos principų aspektai. Nagrinėjant teisėsaugos institucijų sampratos problemą aptariami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys šių institucijų steigimo ir veiklos klausimus. Straipsnyje nagrinėjama teisėsaugos sampratos semantika. Teigiama, kad funkciškai teisėtvarkos terminas yra platesnis ir apima teisėsaugos sąvoką. Semantiškai teisėsauga reiškia teisės saugojimą nuo kesinimosi. Todėl šią funkciją atliekančios valstybės institucijos turi platesnių įgaliojimų, skirtų teisinei tvarkai valstybėje užtikrinti, jai apsaugoti (todėl daugelis institucijų jų steigimą ir veiklą reglamentuojančiuose teisęs aktuose įvardijamos kaip teisėsaugos institucijos). Straipsnyje aptariamos ir teisminę valdžią įgyvendinančių institucijų (teismu ir prokuratūros) priskyrimo ar nepriskyrimo teisėsaugos institucijoms, jų veiklos teisinio reglamentavimo problemos. Nagrinejami teisėsaugos institucijų veiklos principai, kuriuos suformulavo ir sankcionavo įstatymų leidėjas, priimdamas šių institucijų steigimą ir veiklą reglamentuojančius įstatymus. Veiklos principų pateikimas atitinkamos institucijos steigimą ir veiklą reglamentuojančiame įstatyme reiškia ir bandymą nustatyti šio principo hierarchinę priklausomybę nuo Konstitucijos principų ir bandymą nustatyti teisėsaugos institucijos sisteminį ir „rūšinį“ pavaldumą, taip pat teisinių saugiklių sistemą šios institucijos veikloje.en
dc.identifier.aleph000002212en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 5(83)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTeisėsaugos institucijosen
dc.subject.keyword.Viešasis administravimasen
dc.subject.keywordLaw enforcement institutionsen
dc.subject.keywordPublic administrationen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record