Show simple item record

dc.contributor.authorVaišvila, Alfonsas
dc.date.accessioned2014-10-16T08:11:34Z
dc.date.available2014-10-16T08:11:34Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2829/2633
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12557
dc.description.abstractThis article is devoted to the review of the interpretation of legal norms, which is ideological background for judiciary to create law. Vote is given in behalf of objective interpretation of legal text. Opportunity of such a legal interpretation is associated with nonpozityvistic conception of law,which is viewed as a reason for a mutual understanding of lawyers while interpreting legal texts. Legal interpretation is defined as identification of law in the texts of statutes. In the state under the rule of law not statutes, but law, which has been expressed through statutes, is applied. This is taken as a background for a priority of logical meaning of legal texts. Some cases of Lithuanian judicial interpretation,which attribute to law not only justice, but also mercy, are assessed critically on behalf of legal personalism. Attempt of the Constitutional Court to create constitutional sanction, which suspends political capacity of a person that has been dismissed from his office by the impeachment procedure, through interpretation should be viewed as transcendence of the competence of the Constitutional Court and breach of a constitutional principle of separation of powers.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje aptariamas teisės normų aiškinimas kaip teismų teisėkūros idėjinis, loginis pagrindas. Objektyvaus norminio teksto aiškinimo galimybės pirmiausia siejamos su nepozityvistine teisės samprata, kuri kartu laikoma ir teisininkų tarpusavio susikalbejimo, aiškinant teisinius aktus, pagrindu. Pats teisinis aiškinimas apibrėžiamas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose. Teisinėje valstybėje faktiškai taikomi ne įstatymai, o teisė, turinti įstatymų išraišką. Tuo grindžiamas norminių tekstų loginės prasmės prioritetas. Teisinio personalizmo požiūriu kritiškai vertinami kai kurie Lietuvos teisminio aiškinimo praktikos atvėjai, priskiriantys teisei ne tik teisingumą, bet ir gailestingumą, Konstitucinio Teismo bandymas aiškinimu sukurti konstitucinę sankciją, suspenduojančią apkaltos būdu nušalinto nuo pareigų asmens dalinį politinį teisnumą iki gyvos galvos, sankcijos taikymas jos sukūrimo metu, valstybės atsakomybė už antikonstituciniu įstatymu padarytą žalą piliečių teisėms siejama su tuo, kaip suprantama teisinio aiškinimo kompetencija: aiškinimu teisės norma interpretuojamame tekste atrandama arba naujai sukuriama.en
dc.identifier.aleph000002248en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 8(86)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTeisinis aiškinimasen
dc.subject.keywordLegal interpretationen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record