Show simple item record

dc.contributor.authorPukinaitė, Vaida
dc.date.accessioned2014-10-16T07:32:42Z
dc.date.available2014-10-16T07:32:42Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/health-policy-and-management/article/view/1676/2042
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12549
dc.description.abstractThis article aims to identify the main factors affecting the successful implementation of Health in All Policies (HiAP) approach, which focuses on the contribution of public policies to the maintenance and improvement of public health. In this article, tobacco control policy, characterized by various stakeholders, multi-sectorial approach, cooperation techniques and mechanisms, is a test-case for HiAP. This article had four objectives to achieve: 1. To examine links between tobacco control policy and HiAP; 2. To describe the best practices of tobacco control policy in Lithuania; 3. To analyze tobacco control policy instruments; 4. To identify the main factors affecting the successful implementation of HiAP based on the analysis of the tobacco control policy instruments. Methods of literature analyses as well as review of tobacco control best practices are applied in this paper. Analyses of the Lithuanian legislation and EU legislation are also made. Moreover, to collect empirical data, primary and secondary sources of information are used (qualitative research information is analyzed applying content analysis method and case study analysis is based on the empirical results). The examination of links between tobacco control policy and HiAP showed that tobacco control policy is one of the typical policies, which have an impact for health. Therefore, the analysis of tobacco control policy could provide instruments and implementation practices that can serve as an example for the wider health sector. The case study of Lithuanian tobacco control policy indicated that Lithuania turned over more stringent regulations and restrictions. This can be estimated as the best practices by prioritizing health. The empirical research of Lithuanian tobacco control policy instruments helped to identify the main factors that could lead the successful implementation of HiAP. It was found that the main factors affecting the successful implementation of HiAP are the following: each country’s capacity, political, economic, geographical contexts and main institutions; effective multisectorality, cooperation and the inclusion of the business sector in the overall level of activity; political leaders’ will to promote health; consolidated actions against health opposition using a variety of strategies and resources; the ability to dispose windows of opportunities and external perturbations for health.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title„Sveikatos visose politikose“ sėkmingo įgyvendinimo prielaidos : tabako kontrolės politikos Lietuvoje atvejisen
dc.title.alternativeFactors affecting the successful implementation of health in all policies (HiAP) : |b the case of tobacco control policy in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠio straipsnio tikslas – išanalizavus tabako kontrolės politiką Lietuvoje ir pristačius tabako kontrolės Lietuvoje politikos priemones, nustatyti galimas „sveikatos visose politikose“ sėkmingo įgyvendinimo prielaidas. Sėkmingo „sveikatos visose politikose“ įgyvendinimo prielaidų nustatymas bei tinkamų politikos instrumentų nagrinėjimas analizuojant gerosios praktikos atvejus, gali paskatinti efektyvesnę ir veiksmingesnę sveikatos politiką, pritraukti suinteresuotuosius. Todėl šiame straipsnyje nagrinėjamos tabako kontrolės politikos ir „sveikatos visose politikose“ sąsajos, pristatoma geroji tabako kontrolės Lietuvoje praktika, analizuojamos tabako kontrolės Lietuvoje politikos priemonės ir, remiantis šių priemonių analize, pateikiamos galimos „sveikatos visose politikose“ sėkmingo įgyvendinimo prielaidos. Straipsnyje taikoma mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, apibendrinimas ir atvejo analizė. Straipsnyje naudojami ir empirinio tyrimo, atlikto šio straipsnio autorės, duomenys. Straipsnyje nagrinėtos tabako kontrolės politikos ir „sveikatos visose politikose“ sąsajos atskleidė, jog tabako kontrolės politika yra viena iš tipinių poveikį sveikatai darančių politikos ir valdymo sričių, apimanti daugialygio ir daugiadimensinio valdymo potencialą. Toks tabako kontrolės politikos įgyvendinimas pasižymi „sveikatai visose politikose“ būdingais elementais. Atlikus tabako kontrolės politikos Lietuvoje atvejo analizę, nustatyta, kad tabako kontrolės politika Lietuvoje krypo vis griežtesnių reguliavimų ir apribojimų link, todėl tabako kontrolę Lietuvoje galima įvardyti kaip gerąją tabako kontrolės politikos praktiką iškeliant sveikatos prioritetą. Empirinis pagrindinių Lietuvos tabako kontrolės politikoje naudojamų priemonių tyrimas padėjo nustatyti prielaidas, galinčias lemti „sveikatos visose politikose“ sėkmę. Nustatyta, kad galimybės sėkmingai įgyvendinti „sveikatą visose politikose“ priklauso nuo: šalies politinio, ekonominio ir geografinio konteksto bei pagrindinių institucijų, veiksmingo tarpsektorinio bendradarbiavimo bei verslo sektoriaus įtraukimo į bendrą veiklą lygio, politinių lyderių argumentavimo už sveikatą, konsoliduotų veiksmų prieš sveikatos opoziciją taikant įvairias strategijas ir panaudojus išteklius, ir sugebėjimo disponuoti išorinės aplinkos suteiktomis progomis iškeliant sveikatos prioritetą.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/SPV-14-1-6-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017614en
dc.publication.sourceSveikatos politika ir valdymas, 2014, [Nr.] 1(6)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordSveikatos politika ir valdymasen
dc.subject.keyword„Sveikata visose politikose“en
dc.subject.keywordTabako kontrolės politikaen
dc.subject.keywordĮgyvendinimasen
dc.subject.keywordSuinteresuotieji asmenysen
dc.subject.keywordTarpsektorinis bendradarbiavimasen
dc.subject.keywordPartnerystėen
dc.subject.keywordHealth policy and managementen
dc.subject.keywordHealth in all policiesen
dc.subject.keywordTobacco control policyen
dc.subject.keywordImplementationen
dc.subject.keywordStakeholdersen
dc.subject.keywordCross-sectoral cooperationen
dc.subject.keywordPartnershipen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection02S - Politikos mokslaien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record