Show simple item record

dc.contributor.authorZajančkauskienė, Jolanta
dc.date.accessioned2014-10-15T12:48:04Z
dc.date.available2014-10-15T12:48:04Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2815/2619
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12535
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKai kurie priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesiniai aspektai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio pirmoje dalyje išskiriamas esminis priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso skiriamasis bruožas - asmens, kurio atžvilgiu vykdomas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas, procesinė padėtis. Teisinėje literatūroje šiuo klausimu nuomonės gana įvairios. Autorės nuomone, asmenų, kurių atžvilgiu vykdomas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas, procesinės padėties problema turėtų būti sprendžiama atsižvelgus į teisės teorijos nuostatas, atribojančias teisės subjektą nuo teisinio santykio subjekto. Jei asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas, yra neveiksnus (baudžiamąja procesine prasme), jis gali tapti tik tokių baudžiamojo proceso santykių (tarpininkaujant gynėjui, atstovams pagal įstatymą), kuriuose nereikalingas tiesioginis paties asmens dalyvavimas, subjektu. Tokio asmens procesinės teisės savo turiniu gali atitikti įtariamojo, kaltinamojo teises, bet tai - būtent pastarojo asmens teisės. Šią nuostatą siūloma įtvirtinti įstatymiškai. Antroje straipsnio dalyje analizuojami kai kurie priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, pratęsimo, rūšies pakeitimo arba panaikinimo tvarkos aspektai. Teismo praktika suformavo nuostatas, kuriomis remiantis nusikalstamas veikas padariusiems asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, parenkama priverčiamosios medicinos priemonės rūšis. Tai iliustruojama konkrečiais pavyzdžiais. Pabrėžiama viena iš priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo sąlygų - padarytos baudžiamuoju įstatymu uždraustos veikos pavojingumas. Straipsnyje grindžiama nuostata, kad ši sąlyga turėtų būti traktuojama kaip sutrikusios psichikos asmens keliamą realią grėsmę padaryti esminę žalą sau ar aplinkiniams rodantis faktas ir privalo būti vertinama kitų aplinkybių, rodančių asmens keliamą pavojų, kontekste.en
dc.identifier.aleph000002625en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 10(88)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordBaudžiamasis procesasen
dc.subject.keywordVerlängerungen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record