Show simple item record

dc.contributor.authorVaitkevičiūtė, Agnė
dc.date.accessioned2014-10-15T12:25:55Z
dc.date.available2014-10-15T12:25:55Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2811/2615
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12528
dc.description.abstractThe topic of non-fiscal (non-tariff) export restrictions in free market of the EU is being analyzed in this article. It is emphasized, that non-fiscal (non-tariff) export restrictions are quantitative restrictions on exports and measures having equivalent effect. Such restrictions are forbidden under article 29 of the Treaty. The rule of article 29 of the Treaty - one of the most important to ensure the effective functioning of the single market, stop various obstacles of free movement and restrict the freedom of action of the member states to regulate separate spheres of the single market. Quantitative restrictions on exports always infringe article 29 of the Treaty, but can be justified on certain Treaty provisions. Measures having equivalent effect can be distinguished to distinctly and indistinctly applicable measures and discriminatory and non-discriminatory measures. It is acknowledged, that non-discriminatory measures do not infringe article 29 of the Treaty, since such measures usually are indistinctly applicable. But up-to-date practice of the Court confirms that even indistinctly applicable measures can be discriminatory in such a case infringing article 29 of the Treaty. Distinctly applicable measures infringe article 29 of the Treaty, because usually such measures are discriminatory. But the possibility, that even distinctly applicable measures can be non-discriminatory, is not discounted. All discriminatory indistinctly and distinctly applicable measures can be justified on certain Treaty provisions taking into consideration the principle of proportionality.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos vidaus rinkoje draudimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje analizuojami nefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos (toliau - EB) vidaus rinkoje draudimo probleminiai klausimai. Nefiskalinius (netarifinius) eksporto apribojimus draudžia Europos Bendrijos Steigimo Sutarties (toliau - Sutartis) 29 straipsnis, tačiau teisinėje literatūroje Sutarties 29 straipsnio analizei skiriama nepakankamai dėmesio. Daugiausia dėmesio daugelio užsienio teisininkų darbuose skiriama Europos Teisingumo Teismo (toliau - ETT) jurisprudencijos nagrinėjimui. Nepaisant to, dažnai yra tik paminima, jog EB draudžiami ne tik importo apribojimai, kaip jie suprantami pagal Sutarties 28 straipsnį, bet ir eksporto apribojimai remiantis Sutarties 29 straipsniu, kurių apimtį aiškinti paliekama ETT. Kita dalis užsienio autorių pateikia kiek išsamesnę Sutarties 29 straipsnio analizę, detaliau panagrinėdami kai kurias svarbesnes ETT bylas. Tačiau ETT praktikoje bylų, susijusių su Sutarties 29 straipsnio aiškinimu, nėra daug. Todėl šiame straipsnyje bus nagrinėjamos dažniausiai užsienio teisinėje literatūroje aptariamos bylos, jas papildant kitomis bylomis, apibendrintomis išanalizavus ETT praktiką nagrinėjamu klausimu, kurios geriausiai atspindi tiek kiekybinių eksporto apribojimų, tiek lygiaverčio poveikio priemonių taikymą valstybių narių praktikoje. Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiami kiekybinių eksporto apribojimų klausimai, antroji straipsnio dalis skiriama lygiaverčio poveikio priemonių analizei. Šio straipsnio tikslas - remiantis Sutarties 29 straipsnio nuostatomis analizuoti ETT jurisprudenciją, teisinėje literatūroje išsakytas nuomones, EB institucijų priimtus antrinės teisės aktus, siekiant kaip galima išsamiau atskleisti netarifinių (nefiskalinių) eksporto apribojimų draudimo sampratą, apimtį, pateikti šių eksporto apribojimų pavyzdžių.en
dc.identifier.aleph000002621en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 10(88)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordBendroji rinkaen
dc.subject.keywordLaisvas prekių judėjimasen
dc.subject.keywordDiscriminatory measuresen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record