Show simple item record

dc.contributor.authorStračinskij, Marius
dc.date.accessioned2014-10-15T07:33:56Z
dc.date.available2014-10-15T07:33:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2801/2605
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12508
dc.description.abstractProtection, search and ability to use computer based information for a long period of time are one of the major problems in our days and therefore it has a direct impact for the investigations of computer related crimes. Investigators, in their anti-criminal work, are looking for information about the really occurred facts, events, processes and human intellectual results which most often are recorded in documents. Emergence and fast spreading of computer based information influence the work of investigators as well. They face a new phenomenon of computer related crimes and electronic records-documents that contain trace-evidence and therefore this changes routine work methods and practice of crime investigation. The article, making a reference to a conception of computer-related crime, special knowledge and trace-evidence of crime, discusses the conception problem of formation of trace-evidence in computer-related crimes. Problems of empiric nature are analyzed because of different approaches to the treatment of the results in these kinds of investigations. While analysing the literature of foreign and Lithuanian authors as well as the existing global and local problems, some solutions for these issues are presented in the article. The concept of traces formation mechanism in computer crimes presented by some scholars has been also evaluated by the author of this article. Main factors affecting formation of trace-evidence in computer-related crimes has been analyzed trying to find an essential link with reflection processes which are well known in forensics.en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKompiuterinių nusikaltimų pėdsakai: samprata, rūšys ir jų susidarymo mechanizmas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPastarojo meto informacinių technologijų raida sudarė sąlygas milžiniškam informacijos srautų padidėjimui (lot. informatio - pranešimas, žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems) [13, p. 6]. Šiandien informacijos reikšmė sparčiai didėja, informacija ir idėjos tampa savarankiška vertybe, strateginiu kiekvienos organizacijos ištekliumi, veiklos pagrindu. Šalia tradicinių informacijos srautų vis reikšmingesnė kompiuterinė informacija. Kompiuterinė informacija kuriama, valdoma, perduodama ir saugoma naudojant greitai kintančias informacinių technologijų priemones. Todėl šiandien svarbios problemos yra kompiuterinės informacijos saugojimas, paieška bei ilgalaikio informacijos naudojimo galimybių užtikrinimas, tai daro tiesioginę įtaką tiriant nusikaltimus, daromus šioje specifinėje aplinkoje. Tyrėjai, tirdami nusikalstamas veikas, ieško informacijos apie objektyvios tikrovės faktus, įvykius, reiškinius bei žmogaus mąstymo rezultatus, dažniausiai fiksuotus dokumentuose. Kompiuterinės informacijos atsiradimas bei sparti sklaida lemia ir nusikaltimus tiriančių pareigūnų darbo pokyčius. Jie susiduria su nauju reiškiniu - kompiuteriniais nusikaltimais bei nusikaltimų pėdsakus fiksuojančiais elektroniniais įrašais - dokumentais [l, 96 str.], kurie keičia nusistovėjusią šių nusikaltimų tyrimo praktiką ir darbo metodus. Remiantis kompiuterinio nusikaltimo, specialiųjų žinių bei pėdsakų sampratomis straipsnyje aptariama kompiuterinių nusikaltimų pėdsakų susidarymo mechanizmo sampratos problema. Nagrinėjamos empirinio pobūdžio problemos, kylančios dėl ski-tingo šios srities nusikaltimų tyrimo rezultatų vertinimo. Analizuojant užsienio ir lietuvių mokslinę literatūrą, pasaulyje bei mūsų šalyje kylančias problemas, siūlomi ir jų sprendimo būdai. Vertinamos kai kurių mokslininkų siūlomos pėdsakų susidarymo kompiuterių nusikaltimų metu mechanizmų sampratos.en
dc.identifier.aleph000002486en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 11(89)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKompiuteriniai nusikaltimaien
dc.subject.keywordKompiuterinio nusikaltimo pėdsakaien
dc.subject.keywordTraces formation mechanismen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record