Show simple item record

dc.contributor.authorBirmontienė, Toma
dc.date.accessioned2014-10-14T08:41:08Z
dc.date.available2014-10-14T08:41:08Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2783/2587
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12478
dc.description.abstractThe equality of women in Lithuania is an important question of law, history, sociology, politics and other science, which, even though is investigated by all these sciences in different aspects, has quite a few common points. The purpose of this article is to touch the development of the establishment of equality of women in politics from the legal point of view, it is also aimed to reveal some important historical facts which determined the recognition and constitutional consolidation of women suffrage, one of the essential political rights of women. In the article, the author tries to note some historical facts about Lithuania and she states that women suffrage was recognized earlier in Lithuania than in most European states, it is linked to the decision of the Great Seimas of Vilnius of 1905. While construing the recognition of such right as far back as in 1905 the attention is drawn to the fact that the aim of the recognition of political rights of women was coincident with the general efforts to restore the statehood and is to be assessed as an integral part of the development of the democratic state. In the article, various constitutional and legal aspects of the suffrage and the activity of the first female members of the parliament while proposing draft Constitution of the Republic of Lithuania of 1922 and laws are analysed. Even though the main emphasis of the article is the recognition of women suffrage and its implementation at the beginning of the 20th century, in the opinion of the author, while analysing the development of women suffrage in the legal aspect, one must pay heed to the exceptional significance of the Statutes of Lithuania (1529, 1566, 1588) to the development of women suffrage. In the article some contemporary tendencies of the development of women suffrage are also briefly reviewed.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMoterų teisių raida Lietuvoje: konstitucinis pripažinimas, politinio lygiateisiškumo siekis.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltMoterų lygiateisiškumas Lietuvoje yra svarbus teisės, istorijos, politologijos, sociologijos ir kitų mokslų klau-simas, kuris visų šių mokslų tiriamas skirtingais aspektais, tačiau turi nemažai sąlyčio taškų. Šio straipsnio tikslas pažvelgti į moterų lygiateisiškumo įtvirtinimo raidą politikoje teisės požiūriu. Straipsnyje stengiamasi atskleisti ir kai kuriuos svarbius istorinius faktus, kurie lėmė vienos esminių moterų politinių teisių, rinkimų teisių, pripažinimą ir konstitucinį įtvirtinimą. Autorė straipsnyje bando naujai pažvelgti į kai kuriuos Lietuvos istorijos faktus ir teigia, kad rinkimų teisės moterims Lietuvoje buvo pripažintos anksčiau nei daugelyje Europos valstybių. Tai sietina su 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimais. Aiškinant tokios teisės pripažinimą, jau 1905 m. atkreiptas dėmesys į tai, kad moterų politinių teisių pripažinimo siekis sutapo su bendromis pastangomis XX a. pradžioje atkurti valstybingumą ir vertintinos kaip integrali demokratinės valstybės kūrimo proceso dalis. Straipsnyje nagrinėjami įvairūs rinkimų teisės konstituciniai ir teisiniai aspektai, pirmųjų moterų parlamentarių veikla siūlant 1422 m. Lietuvos Valstybes Konstitucijos straipsnių bei įstatymų projektus. Nors straipsnio pagrindinis akcentas rinkimų teisės moterims pripažinimas ir šios teises įgyvendinimas XX a. pradžioje, autorės nuomone, analizuojant moterų teisių raidą teisiniu aspektu būtina atkreipti dėmesį į išskirtinę Lietuvos Statutų reikšmę moterų teisių raidai. Straipsnyje trumpai apžvelgtos ir kai kurios šiuolaikinės moterų teisių raidos tendencijosen
dc.identifier.aleph000002612en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2006, Nr. 12(90)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordLygiateisiškumo principasen
dc.subject.keywordMoterų teisėsen
dc.subject.keywordPolitical equalityen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record