Show simple item record

dc.contributor.authorArntz, Joachim
dc.date.accessioned2014-10-14T06:29:49Z
dc.date.available2014-10-14T06:29:49Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2768/2572
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12459
dc.language.isodeen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleRechtsschuts gegenüber der öffentlichen Verwaltung: Rechtslage und Praxis in der Bundesrepublik Deutschland.en
dc.title.alternativeTeisminė gynyba nuo viešosios valdžios veiksmų: teisinė padėtis ir teisės praktika Vokietijos Federacinėje Respublikoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje, remiantis Vokietijos teisės mokslu ir teismų praktika, analizuojama teisminės gynybos nuo viešosios valdžios veiksmų turinys, teisės į teisminę gynybą ir teisės kreiptis į teismą apimtis ir turinys. Teisė kreiptis į teismą įtvirtinta Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinio įstatymo 19 straipsnio 4 pastraipos 4 punkte. Ši teisė apima visuotinę ir veiksmingą teisminę gynybą nuo viešosios valdžios veiksmų, pažeidžiančių asmens teisinę sritį. Teisė kreiptis i teismą privalo būti suteikta ir tada, kai paprasti įstatymai tokios teisės nenumato. Labai svarbią vietą teisminės gynybos užtikrinimo srityje užima žmogaus teisės, nes jos galioja tiesiogiai ir saisto visų lygių viešąją valdžią (Pagrindinio įstatymo 1 straipsnio 3 pastraipa). Konstitucinė teisės kreiptis į teismą garantija apima tik teisę kreiptis teisminės gynybos nuo viešosios valdžios veiksmų. Viešoji valdžia šiame kontekste suprantama kaip visa vykdomoji valdžia, tai nepriklauso nuo to, kaip ji kvalifikuojama: ar kaip administracija, ar kaip -vyriausybė.Teismai, į kuriuos galima kreiptis teisminės gynybos, remiantis Pagrindinio įstatymo 92 straipsniu, yra Federacinis konstitucinis teismas, Pagrindiniame įstatyme išvardyti federaciniai teismai ir žemių teismai. Kaip federacinius teismus Pagrindinis įstatymas greta Civilinės ir Baudžiamosios jurisdikcijos teismų įvardija ir Federacinį administracinį teismą, Federacinį finansų teismą, Federacinį darbo teismą ir Federacinį socialinį teismą. Pagal tai visa teisminė jurisdikcija skirstoma į penkias šakas, kurios visos turi užtikrinti teisės į teisminę gynybą, įgyvendinamą pagal Pagrindinio įstatymo 19 straipsnio 4 pastraipą. Su tuo susijęs ir vienas iš teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos trūkumų: tai teisės kreiptis į teismą susiskaidymas, nulemtas penkiųjurisdikcijų buvimo. Tam, kad teisminė valdžia galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas funkcijas, sąlyga yra teisėjų nepriklausomumas, apimantis ir funkcinį, dalykinį, ir asmeninį teisėjo nepriklausomumą. Remiantis Vokietijos Federacinio Konstitucinio Teismo praktika, teisė į teisminę gynybą neapima teisės į instancinę sistemą, todėl tam, kad būtų įgyvendinta Pagrindinio įstatymo 19 straipsnio 4 pastraipoje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą gynybos nuo viešosios valdžios veiksmų garantija, pakanka, kad tokia gynyba būtų suteikta vienoje teisminėje instancijoje.en
dc.identifier.aleph000004643en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 1(91)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTeisminė gynybaen
dc.subject.keywordTeisė kreiptis į teismąen
dc.subject.keywordTeisėjo nepriklausomumasen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record