Show simple item record

dc.contributor.authorŠapalaitė, Eglė
dc.date.accessioned2014-10-13T11:02:51Z
dc.date.available2014-10-13T11:02:51Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2754/2558
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12439
dc.description.abstractThe regulation of the witness examination in Criminal procedure code of the Republic of Lithuania does not introduce solutions to all the practical issues. Thus, the article deals with the problems of the legal regulation of the witness examination and the application of the witness examination regulating legal norms in practice. The purpose of this article is to evaluate the legal norms that regulate the witness examination on comparative aspect, to compare academic theses and opinions of different authors on this subject. Moreover, the main goal of the article is to formulate theoretical and practical problems of the witness examination as well as to propose solutions of these problems also to recommend improvements of legal norms. The article covers the issues of implementation of the privilege not to accuse oneself, analysis of witness’ immunity and the problems of divulgence of testimony given during preliminary investigation. The article aims to discuss the aforementioned issues from the practical point of view. [...]en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLiudytojo apklausos reglamentavimo baudžiamojo proceso kodekse ir taikymo praktikoje santykio problemos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje nagrinėjamos liudytojo apklausos reglamentavimo Baudžiamojo proceso kodekse bei liudytojo apklausą reglamentuojančių normų taikymo praktikoje problemos. Siekiama atskleisti reglamentavimo įstatymais spragas, suformuluoti teorines ir praktikoje kylančias liudytojo apklausos problemas, pasiūlyti šių problemų sprendimo ir kai kurių baudžiamojo proceso normų tobulinimo variantus. Daugiausia dėmesio skiriama parodymų leistinumo principo įgyvendinimui, savęs nekaltinimo privilegijos užtikrinimui, liudijimo imunitetų analizei bei ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų pagarsinimo teisme problemoms. Straipsnyje analizuojamos žmogaus teisių apsaugos problemos, kylančios apklausiant asmenis kaip liudytojus ikiteisminio tyrimo metu. Siūloma numatyti galimybę apklausti asmenį kaip liudytoją, kai ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų, kad jis gali būti padaręs nusikalstamą veiką, bet duomenų nepakanka, kad asmuo būtų apklausiamas kaip įtariamasis. Šiam liudytojui siūloma užtikrinti teisę turėti gynėją bei teisę neduoti parodymų prieš save, taip pat suteikti jo šeimos nariams arba artimiems giminaičiams imunitetą nuo pareigos liudyti. Nagrinėjant liudijimo imunitetus, siūloma išplėsti asmenų, kuriems suteikiamas liudijimo imunitetas, sąrašą, įtvirtinti liudi¬jimo imunitetą Seimo nariams. Be to, pateikiamas siūlymas atleisti nuo pareigos liudyti asmenis apie įslaptintos informacijos statusą turinčius duomenis be atitinkamo paslapčių subjekto leidimo paviešinti įslaptintą informaciją. Formuluojamos liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų ikiteisminio tyrimo teisėjui, taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūnui arba prokurorui, pagarsinimo praktinės problemos. [...]en
dc.identifier.aleph000004545en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 3(93)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordLiudytojų apklausosen
dc.subject.keywordLiudijimasen
dc.subject.keywordImunitetasen
dc.subject.keywordTeisminiai įrodymaien
dc.subject.keywordWitnessesen
dc.subject.keywordExaminationen
dc.subject.keywordImmunityen
dc.subject.keywordAdmissibility of testimonyen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record