Show simple item record

dc.contributor.authorAbromavičienė, Gitana
dc.date.accessioned2014-10-13T10:34:22Z
dc.date.available2014-10-13T10:34:22Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2750/2554
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12432
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleCivilinės bylos teismingumo teismui aktualūs klausimai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami aktualūs klausimai, kylantys vertinant teisės doktrinoje pateiktą rūšinio teismingumo sampratą ir šios kategorijos reikšmę teismų praktinėje veikloje. Be to, sprendžiami klausimai, ar civilinės bylos teismingumas teismui, į kurį kreipiamasi, yra teisės kreiptis į teismą prielaida ar šios teisės tinkamo realizavimo sąlyga, ar teismingumo taisyklių laikymasis turi vienodą reikšmę abiem teisenom (ieškinio ir ypatingajai) ar tik ieškinio teisenai. Autorės nuomone, ir teisės literatūroje vartojama, ir teismų praktikoje taikoma teismingumo sąvoka neatskleidžia rūšinio teismingumo sampratos esmės tuo aspektu, kad rūšinis teismingumas padeda nustatyti, tik koks – bendrasis ar specializuotas – teismas turi nagrinėti bylą. Analogišką problemą autorė įžvelgia ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 36 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintoje įstatymo leidėjo nuostatoje, pagal kurią speciali teisėjų kolegija sprendžia ginčus dėl teismingumo (pabraukta autorės), o ne ginčus dėl priskirtinumo. Minėti klausimai aktualūs ir diskutuotini. Šiame straipsnyje autorė pateikia, jos nuomone, tinkamiausius šių klausimų sprendimo būdus.en
dc.identifier.aleph000003025en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 3(93)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordJurisdikcijaen
dc.subject.keywordRūšinis teismingumasen
dc.subject.keywordCivilinės bylosen
dc.subject.keywordTeismaien
dc.subject.keywordIeškinio teisenaen
dc.subject.keywordYpatingoji teisenaen
dc.subject.keywordGerichtsbarkeiten
dc.subject.keywordKompetenzverteilende gerichtsbarkeiten
dc.subject.keywordDie Anordnung de Zivilaschen an zuständiges Gerichen
dc.subject.keywordZuständigkeitsfrage der Klageen
dc.subject.keywordAuβerordentliche Gerichtszustandigkeiten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record