Show simple item record

dc.contributor.authorZaveckas, Kazimieras
dc.date.accessioned2014-10-09T11:45:07Z
dc.date.available2014-10-09T11:45:07Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2730/2534
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12388
dc.description.abstractThis article deals with the main issues related to discloser of essential information in insurance contracts. Uberrimae fidei (of utmost good faith) doctrine applies substantially to all kinds and branches of insurance contracts, including reinsurance contracts as well. This doctrine requires a higher standard of good faith between parties of insurance contract. Insurance contracts are different from other kinds of contracts, as the parties are not on equal footing and could involve other party into the contract in ignorance of material facts. The parties are bound to disclose information which is material before the contract is concluded. The duty of discloser requires that statements made by policyholder would be of facts and not opinion. The insurer could not rest on opinion of insured, as misstated fact, in case if opinion is different from real situation (legal facts).en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleUberrimae fidei principo turinys draudimo sutartiniuose teisiniuose santykiuose.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDraudimo sutartis yra priskiriama specialiai sandorių grupei, kuriai taikomas didžiausio pasitikėjimo reikalavimas (uberrimae fidei). Sudarant draudimo sutartis teisės aktai kiekvienai sutarties šaliai - draudėjui ir draudikui - nustato pareigą atskleisti viena kitai tam tikrus, joms žinomus faktus, kurie gali turėti įtakos sutarties šaliai priimant sprendimą dėl draudimo sutarties sudarymo arba atsisakymo ją sudaryti. Uberrimae fidei principas yra įtvirtintas Bendrosios ir Kontinentinės teisės sistemose. Pažymėtina, kad šio principo turinys bei taikymo praktika Bendrosios ir Kontinentinės teisės sistemų valstybėse skiriasi. Straipsnyje nagrinėjamas pareigos atskleisti informaciją sudarant ir vykdant draudimo sutartis reguliavimas minėtose teisės, sistemose. Taip pat pateikiama uberrimae fidei principo reglamentavimo analizė bei taikymo praktika Lietuvos draudimo teisės sistemoje, išskiriami tokie probleminiai klausimai kaip uberrimae fidei principo taikymas asmenims, kurie nėra draudimo sutarties šalys (apdraustieji, naudos gavėjai), pareigos atskleisti informaciją ribojimas.en
dc.identifier.aleph000003149en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 5(95)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordDraudimasen
dc.subject.keywordUberrimae fideien
dc.subject.keywordInsuranceen
dc.subject.keywordAleatory contracten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record