Show simple item record

dc.contributor.authorDeviatnikovaitė, Ieva
dc.contributor.authorKalašnykas, Remigijus
dc.date.accessioned2014-10-08T12:17:56Z
dc.date.available2014-10-08T12:17:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2718/2522
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12365
dc.description.abstractThere are a lot of social alterations, which stimulate the changes of administrative law and the process of objectivism in the society. The authors of this article tried to pay attention to the meaning of this process to the safeguard of legal human interests. And this safeguard is one of the main missions of the governmental institutions. The lecturers analyze the essence of the categories such as control, authority, social technologies - their connection and meaning to the governmental institutions which implement their politics as the completeness of instrumentalities of their actions. The hypothesis of this article is that the service of governmental institutions is the main mission of these institutions, their politics, which eventually in the ambience of social alterations absorb the form of social technologies.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKategorijų kontrolė, valdžia ir socialinės technologijos. Turiningųjų požymių ypatumai teisėtumo užtikrinimo aplinkoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVisuomenėje nuolatos vyksta socialiniai pokyčiai, skatinantys administracinės teisės kaitą, jos objektyvacijos procesus. Šio straipsnio autoriai stengėsi atkreipti dėmesį į šių procesų reikšmę žmogaus teisių ir teisėtų interesų apsaugai. O jų apsauga yra viena iš pagrindinių Konstitucijos nubrėžtų valdžios įstaigų misijų. Straipsnyje analizuojama sąvokų kontrolė, valdžia, socialinės technologijos sąsaja bei reikšmė valdžios įstaigoms įgyvendinant politiką kaip savo veiksmų priemonių visumą. Prieita prie išvados, jog kontrolė socialinių technologijų erdvėje turi išlikti kaip vykdomosios valdžios subjektų atsvaros bei partnerystės funkcija, skirta žmonių teisėtiems interesams įgyvendinti, o socialinės technologijos - tai mokslo produktai, teoriniai empiriniai tyrimai, koncepcijos, socialinių procesų modeliai, teisės aktai, socialinės programos, socialinio veikimo planai, turintys vartojamąją vertę bei galintys būti ne kartą panaudoti kaip socialinio valdymo instrumentai, darant poveikį socialinei tikrovei.en
dc.identifier.aleph000003176en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 6(96)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKontrolėen
dc.subject.keywordSocialinės technologijosen
dc.subject.keywordControlen
dc.subject.keywordSocial technologiesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record