Show simple item record

dc.contributor.authorNovikovas, Andrejus
dc.date.accessioned2014-10-08T11:46:45Z
dc.date.available2014-10-08T11:46:45Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2714/2518
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12359
dc.description.abstractThe object of the article is to analyze the possibilities of municipalities to apply social technologies for safeguard the safety of local inhabitants. There are three tasks that formulating for succeed the object: to analyze the laws that permit municipalities to safeguard the safety of local inhabitants; to evaluate social technologies that municipalities apply or will apply for safeguard the safety of local inhabitants; to identify the problems of municipalities activities to safeguard the safety of local inhabitants. The author analyses laws and makes a conclusion that the most rules (in Local government laws) declare duties of municipalities and their institutions to create the safety environment for local people in the first chapter of article. The author indicates social technologies that municipalities apply or will apply for safeguard the safety of local inhabitants in the next chapter.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinės technologijos ir jų taikymas savivaldybių veikloje, užtikrinant vietos gyventojų saugumą.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje autorius siekia atskleisti savivaldybių galimybes taikyti socialines technologijas, užtikrinant vietos gyventojų saugumą. Šiam tikslui pasiekti yra iškeliami trys uždaviniai: analizuoti teisinius pagrindus, suteikiančius galimybę savivaldybėms dalyvauti užtikrinant saugią aplinką gyventojams; įvertinti socialines technologijas, kurias savivaldybės taiko ar gali taikyti užtikrindamos vietos gyventojų saugumą; identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria savivaldybės, taikydamos socialines technologijas, užtikrinančias vietos gyventojų saugumą. Kiekvienam uždaviniui išspręsti yra skiriama atskira darbo dalis, pirmojoje dalyje, analizuodamas teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių bei jų institucijų veiklą, užtikrinančią vietos gyventojų saugumą, autorius nustato, kad Vietos savivaldos įstatyme yra numatytos didelės savivaldybių ir jų institucijų galimybės dalyvauti užtikrinant vietos gyventojų saugumą. Antrojoje dalyje pateikiamos ir analizuojamos konkrečios socialinės technologijos, kurias savivaldybės taiko ar gali taikyti ateityje, užtikrinant saugią aplinką vietos gyventojams. Trečiojoje straipsnio dalyje įvardijamos problemos, kurios neleidžia efektyviai naudoti socialinių technologijų, siekiant vietos gyventojams užtikrinti saugią aplinką.en
dc.identifier.aleph000003169en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 6(96)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordSavivaldybėen
dc.subject.keywordSocialinės technologijosen
dc.subject.keywordMunicipalityen
dc.subject.keywordSocial technologiesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record