Show simple item record

dc.contributor.authorLustina, Elena
dc.date.accessioned2014-10-08T08:10:28Z
dc.date.available2014-10-08T08:10:28Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/2157/1958
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12345
dc.description.abstractThe present paper refers to the formation and development of forestry education and science in the Russian Empire during the mid-18th – mid-19th centuries. Given the progressive interest in environmental protection, forest resources and the historical study of this problem, it is necessary to emphasize the importance of analyzing the whole range of issues related to the problem. The relevance of the topic is not only connected with its topicality, but also with its scarce study and the fact that it has an educational character. The article renders the influence of Western European countries on this process and a characteristic of forestry education in some Western European countries. The author analyzed various sources and literature on the topic of research and attempted to restore the stages of origin, formation and development of forestry education and science in the Russian Empire in the mid-18th – mid-19th centuries, as well as the changes in introducing and applying the Western European patterns into practice.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleWestern patterns in forestry education in the Russian Empire in the mid-18th – mid-19th centuriesen
dc.title.alternativeVakarietiški miškininkystės mokslo modeliai Rusijos imperijoje laikotarpiu nuo XVIII a. vidurio iki XIX a. vidurioen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje apžvelgiama miškininkystės mokslo ir švietimo formavimasis ir plėtra Rusijos imperijoje nuo XVIII a. vidurio iki XIX a. vidurio bei Vakarų Europos modelių poveikis šiems procesams. Nūdienos ekologinė situacija verčia atsižvelgti į gausybę miškų naudojimo ir tirtumo klausimų bei į miškininkystės mokslą Rusijos Imperijoje ir Vakarų Europos šalyse. Civilizuotų šalių istorijoje ryški tendencija: dėl miškų išteklių naudojimo visuomenės, ekonomikos ir pramonės plėtrai kyla miškų plotų nuskurdinimo problema. Todėl į miškų apsaugą ir naudojimą, į miškininkystės mokslus ir jų praktinį pritaikymą bei patirties sklaidą būtina žvelgti iš mokslo tyrimais pagrįstų pozicijų. Aprašant miškininkystės mokslo ištakas ir kaitą Rusijos imperijoje skiriamos kelios raidos pakopos. Pirmajai pakopai būdingas tiesmukiškas Vakarų Europos modelių kopijavimas. Vadovaudamasi miškininkystės praktika pažangesnėse Vakarų šalyse, Rusijos imperija taikė kviestinių ekspertų metodiką. Straipsnio autorė aprašo iš Vokietijos kviestų ekspertų veiklą, rezultatus, vizitų aplinkybes. Antra pakopa siejama su domėjimusi Vakarų Europos švietimu. Apžvelgiamos miškininkystės mokyklos keliose Vakarų Europos šalyse. Trečioji pakopa ‒ miškininkystės mokslo ir švietimo formavimasis Rusijos imperijoje. Atskleidžiamos problemos, susijusios su Vakarų Europos modelių perkėlimu. Autorė susitelkia ties formavimo ir plėtros procesu, ties specifiniais Rusijos imperijos miškininkystės bruožais, atsiradusiais dėl Vakarų Europos šalių, ypatingai Vokietijos, miškininkystės modelių poveikio. Papaskutinė pakopa ‒ miškininkystės švietimo ir mokslo įsiliejimas į visuomeninį švietimą. Straipsnio pabaigoje pateikiamos tyrimo išvados.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/SMS-14-6-1-05en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018210en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2014, Nr. 6(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordIstorijaen
dc.subject.keywordMiškininkystės švietimasen
dc.subject.keywordRusijos imperijaen
dc.subject.keywordHistoryen
dc.subject.keywordForestry educationen
dc.subject.keywordRussian Empireen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05H - Istorijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record