Show simple item record

dc.contributor.authorTamavičiūtė, Vitalija
dc.date.accessioned2014-10-08T08:10:04Z
dc.date.available2014-10-08T08:10:04Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2706/2510
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12344
dc.description.abstractDoctrine of state liability is the logic consequence of the evolution of effet utile, intended to fill the gap in the system of remedies for protection of individuals in the EC Treaty. This article analyses the preconditions of this doctrine and its legal foundations. Choosing national courts as the main subject, the doctrine of state liability is analyzed first of all evaluating the arguments of opponents to the extension of this doctrine to judicial acts, in order to show that nor the independence and impartiality of the national courts, nor the principle of res judicata or decrease of authority of courts are well founded arguments to deny the extension of state liability to judicial acts. Secondly, the content of the conditions for state liability to arise are examined to the extent necessary to stress the specifics of the subject who caused the damage. We suggest that the conditions for state liability to arise for judicial acts are not identical to those of the other state authorities - executive and legislative: the state liability for judicial acts could arise just in exceptional cases. The mere breach of duty to apply to the European Court of Justice for the preliminary ruling could not be said to be the manifest infringement itself - only if the subjective right of the individual would be infringed, the breach of the duty to apply to the European Court of Justice would be treated as the qualifying factor. It’s also important to notice that only the actions attributable to the supreme courts of member states could be the bases for state liability, because only courts of last instance have the duty to apply to the European Court of Justice for a preliminary ruling. Special constitutional status of national courts in the organization of the state authorities presupposes the need to talk and evaluate the possibility to apply this doctrine of state liability for this institution.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleValstybių narių atsakomybė privatiems asmenims dėl nacionalinių teismų veiksmais padarytos žalos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltEuropos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje suformuluota valstybės atsakomybės dėl asmenims padarytos žalos doktrina užpildė EB Sutartyje buvusią lacuna legis asmens teisių gynimo priemonių srityje. Straipsnyje aptariamos valstybės atsakomybės doktrinos susiformavimo prielaidos ir teisinis pagrindas jai įtvirtinti. Esminiu žalą asmeniui padariusiu subjektu pasirinkus nacionalinius teismus, valstybės atsakomybės doktrina nagrinėjama visų pirma, įvertinant šios doktrinos taikymo išplėtimo nacionaliniams teismams oponentų argumentų pagrįstumą, taip pat analizuojant valstybės atsakomybės sąlygų turinį tuo mastu, kuris būtinas žalos padarymą asmeniui lėmusio subjekto specifikai pabrėžti. Ypatingas konstitucinis nacionalinių teismų statusas valdžių sąrangoje suponuoja būtinybę kalbėti ir įvertinti valstybės atsakomybės doktrinos taikymo šiai institucijai galimumą.en
dc.identifier.aleph000003160en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 7(97)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungos teisėen
dc.subject.keywordValstybės atsakomybėen
dc.subject.keywordNacionaliniai teismaien
dc.subject.keywordEuropean Union lawen
dc.subject.keywordState liabilityen
dc.subject.keywordNational courtsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record