Show simple item record

dc.contributor.authorKybartienė, Eglė
dc.date.accessioned2014-10-08T07:55:29Z
dc.date.available2014-10-08T07:55:29Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2704/2508
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12340
dc.description.abstractThis article defines differences between courts of the member states, performing constitutional control. It is stated that two main models of such control exist: American model based on constitutional control performed via main competence courts and European (also referred to as Austrian) model, which is distinct for the presence of constitutional court that is established for the specific aim. Constitutional courts established as separate courts have a monopoly of legal acts constitution supervision. Courts, having constitutional jurisdiction, belong to the hierarchy of main competence courts; they solve constitutional issues and perform legal acts’ constitution supervision function which does not exist in common courts. The article emphasizes that European Court of Justice although having characteristic features of national constitutional courts, but also because its’ competence is considerably wider than constitutional courts is more similar to the Supreme Court, having constitutional jurisdiction. The article analyses problems of European Court of Justice and national constitution courts, thus explaining the reason of idle recognition of superiority of European Community law. The article discusses if Constitutional courts are covered in the notion defined in the article 234 "Courts and Tribunals" of the Establishment Agreement. Case analysis, taking into consideration opinions of ECJ and constitutional courts is presented. Constitutional courts’ obligation to apply to European Court of Justice is suggested. The article covers some member states constitutional courts’ opinion regarding cooperation with ECJ.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKonstituciniai teismai Europos Sąjungos teisinėje erdvėje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje aptariamas teismų, valstybėje narėje vykdančių konstitucingumo kontrolę, skirtingumas. Pabrėžiama, kad yra du pagrindiniai tokios kontrolės modeliai: amerikietiškasis modelis paremtas tuo, kad konstitucinę kontrolę vykdo bendrosios kompetencijos teismai ir europietiškasis (dar kitaip austriškasis) modelis, pasižymintis atskiro konstitucinio teismo buvimu. Jis įsteigiamas Šiam konkrečiam tikslui. Konstituciniai teismai, įsteigti kaip atskiri teismai, turi teisės aktų konstitucingumo priežiūros monopolį. Teismai, turintys konstitucinę jurisdikciją, priklauso bendrosios kompetencijos teismų hierarchijai ir sprendžia konstitucinius klausimus. Jiems priskirta teisės aktų konstitucingumo priežiūros funkcija - tokia funkcija nenumatyta paprastiems teismams. Straipsnyje pabrėžiama, kad Europos Teisingumo Teismas, nors ir turi būdingų nacionaliniams konstituciniams teismams bruožų, bet dėl to, kad jo kompetencija daug platesnė nei konstitucinių teismų, jis labiau panašus į Aukščiausiąjį Teismą, turintį konstitucinę jurisdikciją. Straipsnyje analizuojamos Europos Teisingumo teismo ir nacionalinių konstitucinių teismų santykių problemos, paaiškinant, kodėl konstituciniai teismai taip vangiai pripažįsta Europos Bendrijų teisės viršenybę. Straipsnyje svarstoma, ar konstituciniai teismai patenka į Steigimo Sutarties 234 straipsnio „teismų ir tribunolų" formuluotę. Analizuojama susidariusi padėtis, atkreipiant dėmesį į ETT ir pačių konstitucinių teismų nuomones. Taip pat bandoma įrodyti, kad konstitucinių teismų pareiga - kreiptis į Teisingumo Teismą. Pateikiamas kai kurių valstybių narių konstitucinių teismų požiūris į jų bendradarbiavimą su ETT.en
dc.identifier.aleph000003158en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 7(97)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordEuropos Teisingumo Teismasen
dc.subject.keywordKonstituciniai teismaien
dc.subject.keywordKonstitucingumo kontrolėen
dc.subject.keywordValstybės atsakomybėen
dc.subject.keywordState liabilityen
dc.subject.keywordEuropean Court of Justiceen
dc.subject.keywordConstitutional Courten
dc.subject.keywordConstitutional supervisionen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record