Show simple item record

dc.contributor.authorStasiukynas, Andrius
dc.date.accessioned2014-10-08T06:44:44Z
dc.date.available2014-10-08T06:44:44Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/1153/1105
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12331
dc.description.abstractThe article examines public participation and mechanisms of citizens’ involvement in the governance of the electrical energy sector. Three aspects of public engagement are analysed: 1) the participants of this process; 2) the level of engagement; 3) the phase of the governance process during which the public is involved. To provide a comprehensive review of the main characteristics of the governance of the Lithuanian electrical energy sector, a semi-structured interview of experts was carried out. Institutions that formulate and implement governance policies are reviewed, the possibilities of public participation and the potential tools of engagement are analysed. Finally, the mechanisms that create proper conditions for citizens’ involvement in the governance of the electrical energy sector (as consumers and active electricity sector participants) are discussed.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVisuomenės dalyvavimas Lietuvos elektros energetikos sektoriaus valdymeen
dc.title.alternativePublic participation in the governance of the Lithuanian electrical energy sectoren
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje gvildenamas elektros energetikos sektoriaus viešasis valdymas, ypač daug dėmesio skiriant visuomenės dalyvavimui. Analizuojamas Lietuvos atvejis, skiriant tris piliečių įtraukimo aspektus: 1) dalyvius; 2) piliečių įsitraukimo (dalyvavimo) lygį; 3) valdymo proceso, į kurį visuomenė yra įtraukta, etapą. Siekiama atskleisti visuomenės dalyvavimo Lietuvos elektros energetikos sektoriaus veiklos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų veikloje prielaidas, ištirti piliečių įtraukimo galimybes. Taikant kokybinio tyrimo metodus atlikta ekspertų apklausa, leidžianti išsamiau apžvelgti nagrinėjamo reiškinio ypatumus. Straipsnis baigiamas mechanizmų, sudarančių sąlygas piliečiams dalyvauti elektros energetikos valdyme kaip vartotojams bei visuomenės atstovams ir kaip aktyviems sektoriaus dalyviams, aptarimu.en
dc.identifier.aleph000006867en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 32en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordElektros energetikos sektoriusen
dc.subject.keywordValdymasen
dc.subject.keywordVisuomenės dalyvavimasen
dc.subject.keywordPiliečių dalyvavimasen
dc.subject.keywordElectricity sectoren
dc.subject.keywordPublic participationen
dc.subject.keywordGovernanceen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record