Show simple item record

dc.contributor.authorRaišienė, Agota Giedrė
dc.date.accessioned2014-10-01T12:10:12Z
dc.date.available2014-10-01T12:10:12Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/1126/1078
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12246
dc.description.abstractThe partnership structure influences the possibility to implement joint goals in general. It can develop, maintain or encumber the collaboration process and value of a partnership. Thus, the facilitative structure of a partnership is an actual constituent of efficient inter-organizational partnership implementation. The aim of the research is to develop a conceptual structural model for effective interorganizational partnership in Local Government. There are two such models presented in the article. Models are based on principles of involvement, participation, commitment, personal and group responsibility and comprise vertical and horizontal interaction of social subjects. These models: a) allow to reduce bureaucratic obstacles that occur because of the influence and powers of sponsoring institutions and supervisory authorities on initiation and implementation of inter-organizational programmes and projects; b) eliminate subordinate relations among municipalities and other partnership participants; c) encourages social responsibility of interorganizational interaction participants since organizations realizing programmes and projects become partially economically interested not only in achievement of the set goals but also in assurance of positive social effect in a long-term perspective.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleConceptualization of inter-organizational partnership structural model in local-governmenten
dc.title.alternativeKonceptualieji tarporganizacinės partnerystės struktūriniai modeliai vietos savivaldojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSavivaldybės užtikrina ryšį tarp piliečių, bendruomenių, įvairių organizacijų ir valstybės institucijų. Svarbu užtikrinti kokybišką šių socialinių subjektų sąveikos egzistavimą, gebėti integruoti ir įgyvendinti skirtingus jų tikslus. Tiek mokslininkai, tiek praktikai sutaria, kad vietos savivaldoje ir apskritai viešajame sektoriuje partnerystė ir bendradarbiavimas suteikia didžiausią naudą plačiausiam naudos gavėjų ratui. Galimybę pasiekti organizacijų bendrai užsibrėžtus tikslus, įgyvendinti jungtinius projektus ypatingai veikia partnerystės struktūra. Ji gali skatinti, remti arba stabdyti bendradarbiavimo procesą, įtakoti partnerystės teikiamą naudą. Tad straipsnyje susitelkiama į vietos savivaldos tarporganizacinės partnerystės struktūrinio modelio paieškas: apibendrinami teoriniai organizacijų sąveikos modeliai, diskutuojami ekspertų apklausos, kurios tikslas – identifikuoti partnerystės įgyvendinimo problemas, kylančias dėl netinkamos organizacinės struktūros, rezultatai. Teorinio bei empirinio tyrimo pagrindu konstruojami du skirtingos apimties konceptualieji vietos savivaldos tarporganizacinės partnerystės struktūriniai modeliai. Pateiktieji modeliai apjungia vertikaliąją bei horizontaliąją socialinių subjektų sąveiką ir yra pagrįsti interesų grupių įtraukimo, dalyvavimo, įsipareigojimo ir asmeninės bei grupinės atsakomybės principais. Šie modeliai: a) panaikina tiesioginio pavaldumo ryšius tarp savivaldybių, valstybės institucijų, kitų organizacijų ir tarporganizacinės programos arba projekto įgyvendintojų; b) atveria daugiau galimybių socialiniams subjektams veikti proaktyviai, kadangi leidžia sumažinti biurokratinius suvaržymus, iškylančius dėl suinteresuotų organizacijų ir priežiūros institucijų įtakos, taip pat - dėl galios, inicijuojant ir įgyvendinant partnerystės programas ir projektus; c) skatina tarporganizacinės sąveikos dalyvių socialinę atsakomybę ir sudaro sąlygas užtikrinti teigiamą socialinį poveikį ilgalaikėje perspektyvoje.en
dc.identifier.aleph000007887en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 34en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordTarporganizacinis bendradarbiavimasen
dc.subject.keywordPartnerystėen
dc.subject.keywordVietos savivaldaen
dc.subject.keywordInter-organizational relationsen
dc.subject.keywordPartnershipen
dc.subject.keywordLocal governmenten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record