Show simple item record

dc.contributor.authorTrumpulis, Ugnius
dc.date.accessioned2014-10-01T11:06:21Z
dc.date.available2014-10-01T11:06:21Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2647/2452
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12241
dc.description.abstractThe first part of the article shortly introduces the concept of the principle of legality. Legality demands that all state institutions, officials, enterprises, organizations and citizens should strictly follow orders of the Constitution and laws, all decisions must be based on laws. The laws of the Republic of Lithuania indicate only an abstract demand that all subjects should follow the orders of the principle of legality. So in our opinion the best way to find out how this principle influences the implementation of justice is by analyzing the practice of the Supreme administrative court of Lithuania. The principle of legality in this court practice reveals itself in three aspects: 1) When the Supreme administrative court of Lithuania hears cases under its competence; 2) When the court hears the appeals and checks decisions of lower courts; 3) During the renewal of process. Further on, article deals with practice of Supreme administrative court of Lithuania. The Supreme administrative court of Lithuania noted that, if a decision is illegal and unfounded, the court that passed a decision had violated Constitution and court’s main function (implementation of justice). By analyzing different administrative cases which were examined by the Supreme administrative court of Lithuania the author marked out the requirements that rise from the principle of legality and the influence of these requirements to just decision, also the connection of principle of legality and other legal principals. Principle of legality requires that all court decisions should be based with proper process and material legal norms. Only motivated and well-founded decisions can be held just.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisėtumo principo taikymas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje kaip teisingumo įvykdymo prielaida.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamas teisėtumo principo nuostatų įgyvendinimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - Vyriausiasis administracinis teismas) praktikoje bei šių reikalavimų poveikis šio teismo sprendimams, vienodos teismų praktikos formavimui, administravimo subjektų veiklai ir jų priimamiems sprendimams. Didėjantis Vyriausiojo administracinio teismo darbo krūvis nagrinėjant bylas liudija ne tik asmenų aktyvumą ginant savo teises, bet ir nuolat kylančius teisingumo vykdymo reikalavimus paties Vyriausiojo administracinio teismo, žemesnės instancijos teismų bei viešojo administravimo subjektų sprendimų aiškumui ir pagrįstumui. Ši aplinkybė taip pat rodo, jog teisės norminiuose aktuose yra palikta gana plati interpretavimo galimybė, kuria netinkamai ar ne iki galo pasinaudojus gali būti priimtas neteisingas sprendimas arba susidaryti tokio sprendimo vaizdinys. Pašalinti administracinio ginčo neteisingo išsprendimo galimybę arba neteisingo sprendimo regimybę yra įmanoma tik griežtai laikantis teisės normų reikalavimų bei vadovaujantis visais teisėtumui keliamais reikalavimais. Straipsnyje aptariama, koks administracinio teismo sprendimas atitinka modeliuojamo teisėtumo principo reikalavimus, šio principo interpretavimo galimybės bei įtaka teisingo sprendimo priėmimui.en
dc.identifier.aleph000003626en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 12(102)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAdministraciniai teismaien
dc.subject.keywordAdministraciniai teismaien
dc.subject.keywordSprendimų priėmimasen
dc.subject.keywordTeisėtumasen
dc.subject.keywordTeisingumasen
dc.subject.keywordAdministrative courtsen
dc.subject.keywordDecision makingen
dc.subject.keywordJusticeen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record