Show simple item record

dc.contributor.authorValančius, Virgilijus
dc.date.accessioned2014-10-01T08:32:10Z
dc.date.available2014-10-01T08:32:10Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2641/2446
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12232
dc.description.abstractOn the st of January 2003 the new Code of Civil Procedure of Lithuania (CPC) came into force. Knowing that CPC was drafted during relatively short time, it seems not so surprising that some mistakes and shortcomings were not avoided. Those indeed were revealed when applying the mentioned complex instrument of procedural law in practice. Some provisions of the CPC have even already faced, and unfortunately not always successfully, the test of the conformity to the national Constitution. It seems that the best appraiser of the legal act is time, which fixates the empirical observations of legal practitioners and scholars. Today, after some time has already passed since the CPC came into force, it becomes possible to discuss the shortcomings of the CPC that were already noticed in practice, to propose possible ways of elimination of those shortcomings, as well as to predict some general tendencies of the future evaluation of the civil procedural law of Lithuania. While drafting and adopting the CPC, it was often underlined, that the drafters of the CPC had chosen the conception of social civil procedure, which is displayed by the aim to disclose the real circumstances of a legal dispute and to establish the material truth. Today it has to be acknowledged that while implementing the reform of civil procedure and aiming to prevent the procedural delays, which were quite common when applying the provisions of the former CPC, adopted in 1964, it was gone to one extreme to the other. [...]en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKai kurie civilinių teisių gynimo mechanizmo atspindžiai Lietuvos teisėje XXI amžiuje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltJau penketą metų veikia naujasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau -- ir CPK). Taikant šį teisės aktą praktikoje, išryškėjo kai kurie trūkumai. Neišvengta ir kai kurių teisinio reguliavimo spragų. Tai, be abejo, išryškėjo kasdien taikant šį didelės apimties proceso teisės instrumentą. Beje, kai kurios naujojo CPK nuostatos jau laikė ir atitikties nacionalinei Konstitucijai testą. Savaime suprantama, rengiant tokios apimties teisinį tekstą ir nuolat jaučiant laiko trūkumą, nerealu sukurti absoliučiai tobulą teisės aktą. Geriausias priimto teisės akto vertintojas -- laikas, fiksuojantis empirinius teisės mokslo atstovų ir praktikuojančių teisininkų pastabas. Praėjus nors ir neilgam laikui, šiandien galime aptarti kai kuriuos naujojo CPK netobulumus, jų šalinimo galimybes bei paprognozuoti galimas civilinio proceso teisės raidos Lietuvoje kryptis. Civilinio proceso tikslai ir principai yra esminės idėjos, persmelkiančios visas be išimties Civilinio proceso kodekso nuostatas, todėl, siekiant tiksliausiai įvertinti naujojo CPK taikymo patirtį, bandoma nagrinėti būtent civilinio proceso tikslų ir principų pasireiškimo praktinius aspektus.en
dc.identifier.aleph000003610en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 12(102)
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCivilinis procesasen
dc.subject.keywordCivilinis procesas. Principaien
dc.subject.keywordCivilinis procesas. Raidaen
dc.subject.keywordCivil procedureen
dc.subject.keywordCivil procedure. Principlesen
dc.subject.keywordCivil procedure. Evolutionen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record